Клас 37

Споруджування будівель; ремонтування; послуги з встановлювання устатковання

1 - 100 з 124 записів
Назва послуги Базовий номер
U асфальтування 370005
E asphalting  
F asphaltage  
U балансування коліс 370138
E tire balancing / tyre balancing  
F services d`equilibrage de roues  
U брукування доріг 370109
E road paving  
F realisation de revetements routiers  
U будівельні роботи у суднобудуванні 370021
E shipbuilding  
F construction navale  
U будування хвилерізів 370061
E pier breakwater building  
F construction de moles  
U будування ярмаркових рундуків та крамниць 370115
E building of fair stalls and shops  
F construction de stands de foire et de magasins  
U буріння глибоких нафтових або газових свердловин 370133
E drilling of deep oil or gas-wells  
F forage de puits profonds de petrole ou de gaz  
U буріння свердловин 370114
E drilling of wells  
F forage de puits  
U відновлювання зношених або частково зруйнованих двигунів 370118
E rebuilding engines that have been worn or partially destroyed  
F remise a neuf de moteurs uses ou partiellement detruits  
U відновлювання зношених або частково зруйнованих машин 370119
E rebuilding machines that have been worn or partially destroyed  
F remise a neuf de machines usees ou partiellement detruites  
U відновлювання шин 370077
E retreading of tires / retreading of tires [tyres] / retreading of tyres  
F rechapage de pneus  
U встановлювання дверей і вікон 370128
E installation of doors and windows  
F installation de portes et de fenetres  
U встановлювання і ремонтування вантажних підіймачів / встановлювання і ремонтування ліфтів 370004
E elevator installation and repair / lift installation and repair  
F installation et reparation d'ascenseurs  
U встановлювання і ремонтування електроприладів 370003
E electric appliance installation and repair  
F installation et reparation d'appareils electriques  
U встановлювання і ремонтування іригаційних пристроїв 370053
E irrigation devices installation and repair  
F installation et reparation de dispositifs d'irrigation  
U встановлювання і ремонтування опалювального обладнання 370024
E heating equipment installation and repair  
F installation et reparation de chauffage  
U встановлювання і ремонтування охоронної сигналізації 370016
E burglar alarm installation and repair  
F installation et reparation de dispositifs d'alarme en cas de vol  
U встановлювання і ремонтування печей 370047
E furnace installation and repair  
F installation et reparation de fourneaux  
U встановлювання і ремонтування пожежної сигналізації 370015
E fire alarm installation and repair  
F installation et reparation de dispositifs signalant l'incendie  
U встановлювання і ремонтування пристроїв для кондиціонування повітря 370028
E air conditioning apparatus installation and repair  
F installation et reparation d'appareils pour le conditionnement de l'air  
U встановлювання і ремонтування телефонів 370084
E telephone installation and repair  
F installation et reparation de telephones  
U встановлювання і ремонтування холодильного обладнання 370078
E freezing equipment installation and repair  
F installation et reparation d'appareils de refrigeration  
U встановлювання кухонного обладнання 370035
E kitchen equipment installation  
F installation d'equipements de cuisine  
U встановлювання риштовань 370093
E scaffolding  
F montage d'echafaudages  
U встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення 370116
E installation, maintenance and repair of computer hardware  
F installation, entretien et reparation d'ordinateurs  
U встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин 370058
E machinery installation, maintenance and repair  
F installation, entretien et reparation de machines  
U встановлювання, технічне обслуговування та ремонтування офісних машин та обладнання 370014
E office machines and equipment installation, maintenance and repair  
F installation, entretien et reparation d'appareils de bureau  
U вулканізування шин [ремонтування] 370113
E vulcanization of tires [repair] / vulcanization of tires [tyres] [repair] / vulcanization of tyres [repair]  
F vulcanisation de pneus [reparation]  
U герметизація будівель / гідроізолювання [будівництво] 370042
E building sealing / damp-proofing [building]  
F services d'etancheite [construction]  
U гостріння ножів 370106
E knife sharpening  
F aiguisage de couteaux  
U дезінфікування 370038
E disinfecting  
F desinfection  
U добування копалин 370107
E mining extraction  
F extraction miniere  
U доглядання, чищення і ремонтування вичиненої шкіри 370034
E leather care, cleaning and repair  
F entretien, nettoyage et reparation du cuir  
U доглядання, чищення і ремонтування хутра 370048
E fur care, cleaning and repair  
F entretien, nettoyage et reparation des fourrures  
U заряджання батарей транспортних засобів 370137
E vehicle battery charging  
F recharge de batteries de vehicule  
U змащування транспортних засобів 370049
E vehicle greasing / vehicle lubrication / vehicle lubrication [greasing]  
F graissage de vehicules  
U знесення будівель 370036
E demolition of buildings  
F demolition de constructions  
U знищування шкідників, крім у сільському господарстві 370091
E vermin exterminating, other than for agriculture  
F destruction des animaux nuisibles autres que dans l'agriculture  
U знищування щурів 370076
E rat exterminating  
F deratisation  
U ізолювання будівель 370054
E building insulating  
F services d'isolation [construction]  
U інформування щодо ремонтування 370105
E repair information  
F informations en matiere de reparation  
U інформування щодо споруджування 370104
E construction information  
F informations en matiere de construction  
U клепання 370081
E riveting  
F rivetage  
U консультування щодо споруджування 370131
E construction consultancy  
F conseils en construction  
U лакування 370086
E varnishing  
F travaux de vernissage  
U малярні роботи внутрішні і зовнішні 370068
E painting, interior and exterior  
F travaux de peinture  
U миття транспортних засобів 370055
E vehicle washing  
F lavage de vehicules  
U мурування кам'яне 370059
E masonry  
F maconnerie  
U мурування цегляне 370101
E bricklaying  
F pose de briques [maconnerie]  
U наглядання за споруджуванням будівель 370031
E building construction supervision  
F supervision [direction] de travaux de construction  
U настроювання музичних інструментів 370139
E tuning of musical instruments  
F accordage d'instruments de musique  
U оббивання меблів 370067
E upholstering  
F rembourrage de meubles  
U обслуговування на станціях транспортних засобів [заправляння пальним і технічне обслуговування] 370083
E vehicle service stations [refuelling and maintenance]  
F stations-service [remplissage en carburant et entretien]  
U очищання димоходів 370026
E chimney sweeping  
F ramonage de cheminees  
U перезаправляння тонер-картриджів 370130
E refilling of toner cartridges  
F services de recharge de cartouches d'encre [toner]  
U підводне ремонтування 370111
E underwater repair  
F reparation sous-marine  
U підводне споруджування 370030
E underwater construction  
F construction sous-marine  
U повторне лудіння 370080
E re-tinning  
F retamage  
U покрівельні послуги 370122
E roofing services  
F travaux de couverture de toits  
U полірування транспортних засобів 370072
E vehicle polishing  
F polissage de vehicules  
U поновлювання одягу 370022
E renovation of clothing  
F renovation de vetements  
U послуги з ремонтування транспортних засобів у разі поломки 370089
E vehicle breakdown repair services  
F services de reparation en cas de pannes de vehicules  
U послуги з розробляння кар'єрів 370108
E quarrying services  
F exploitation de carrieres  
U послуги зі створювання штучного снігового покриву 370123
E artificial snow-making services  
F services d'enneigement artificiel  
U прання 370057
E washing  
F lessivage  
U прання білизни 370056
E washing of linen  
F lavage du linge  
U прання білизни в пральнях 370010
E laundering  
F blanchissage du linge  
U прасування білизни 370079
E linen ironing  
F repassage du linge  
U пресування одягу 370062
E pressing of clothing  
F pressage a vapeur de vetements  
U прибирання вулиць 370124
E street cleaning  
F nettoyage de routes  
U прокат бульдозерів 370013
E rental of bulldozers  
F location de bouldozeurs  
U прокат дорожніх підмітальних машин 370121
E rental of road sweeping machines  
F location de balayeuses automotrices  
U прокат дренажних насосів 370134
E rental of drainage pumps  
F location de pompes de drainage  
U прокат екскаваторів 370044
E rental of excavators  
F location d'excavateurs  
U прокат кранів [споруджувального обладнання] 370120
E rental of cranes [construction equipment]  
F location de grues [machines de chantier]  
U прокат пральних машин у пральнях 370135
E rental of laundry washing machines  
F location de lave-linge  
U прокат споруджувального обладнання 370020
E rental of construction equipment  
F location de machines de chantier  
U прокат чистильних машин 370090
E rental of cleaning machines  
F location de machines a nettoyer  
U прокладання кабелів 370140
E laying of cable  
F pose de cables  
U протикорозійне обробляння 370037
E rustproofing  
F traitement contre la rouille  
U протикорозійне обробляння транспортних засобів 370082
E anti-rust treatment for vehicles  
F traitement preventif contre la rouille pour vehicules  
U ремонтування взуття 370025
E shoe repair  
F reparation de chaussures / travaux de cordonnerie  
U ремонтування годинників 370051
E clock and watch repair  
F reparation d'horloges et de montres  
U ремонтування електропередавальних ліній 370136
E repair of power lines  
F reparation de lignes electriques  
U ремонтування і технічне обслуговування кінопроекторів 370046
E film projector repair and maintenance  
F reparation et entretien de projecteurs de cinema  
U ремонтування насосів 370073
E pump repair  
F reparation de pompes  
U ремонтування оббивки меблів 370017
E upholstery repair  
F reparation de capitonnages  
U ремонтування одягу 370032
E clothing repair  
F reparation de costumes  
U ремонтування парасольок від дощу 370065
E umbrella repair  
F reparation de parapluies  
U ремонтування парасольок від сонця 370066
E parasol repair  
F reparation de parasols  
U ремонтування секретних замків 370125
E repair of security locks  
F reparation de serrures  
U ремонтування фотоапаратів 370002
E photographic apparatus repair  
F reparation d'appareils photographiques  
U реставрування меблів 370060
E furniture restoration  
F restauration de mobilier  
U реставрування музичних інструментів 370127
E restoration of musical instruments  
F restauration d'instruments de musique  
U реставрування творів мистецтва 370126
E restoration of works of art  
F restauration d'?uvres d'art  
U споруджування заводів, фабрик 370052
E factory construction  
F construction d'usines  
U споруджування і ремонтування складів 370041
E warehouse construction and repair  
F installation et reparation d'entrepots  
U споруджування і технічне обслуговування трубопроводів 370063
E pipeline construction and maintenance  
F installation et entretien d'oleoducs  
U споруджування портів 370074
E harbour construction  
F construction de ports  
U споруджування* 370029
E construction*  
F construction*  
1 - 100 з 124 записів