Клас 38

Завантажити перелік у текстовому файлі

Телекомунікаційні послуги

Назва послуги Базовий номер
U передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера 380024
E computer aided transmission of messages and images  
F transmission de messages et d'images assistée par ordinateur  
U передавання телеграм 380006
E transmission of telegrams  
F transmission de télégrammes  
U передавання цифрових файлів 380047
E transmission of digital files  
F transmission de fichiers numériques  
U пересилання повідомлень 380004
E message sending  
F transmission de messages  
U послуги відеоконференцзв'язку 380049
E videoconferencing services  
F services de visioconférence  
U послуги голосової пошти 380045
E voice mail services  
F services de messagerie vocale  
U послуги електронних інформаційних табло [телекомунікаційні послуги] 380036
E electronic bulletin board services [telecommunications services]  
F services d'affichage électronique [télécommunications]  
U послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування 380038
E telecommunications routing and junction services  
F services d'acheminement et de jonction pour télécommunications  
U послуги інформаційних агентств 380012
E news agency services  
F services d'agences de presse  
U послуги телеконференцзв'язку 380039
E teleconferencing services  
F services de téléconférences  
U потокове передавання даних 380051
E streaming of data  
F transmission de données en flux continu [streaming]  
U прокат апаратури для пересилання повідомлень 380029
E rental of message sending apparatus  
F location d'appareils pour la transmission de messages  
U прокат модемів 380032
E rental of modems  
F location de modems  
U прокат телекомунікаційного обладнання 380033
E rental of telecommunication equipment  
F location d'appareils de télécommunication  
U прокат телефонів 380034
E rental of telephones  
F location de téléphones