Клас 38

Завантажити перелік у текстовому файлі

Телекомунікаційні послуги

31 - 43 з 43 записів
Назва послуги Базовий номер
U прокат факсимільної апаратури 380031
E rental of facsimile apparatus  
F location de télécopieurs  
U прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж 380041
E rental of access time to global computer networks  
F location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux  
U радіозв'язок 380052
E radio communications  
F communications radiophoniques  
U радіотранслювання 380003
E radio broadcasting  
F radiodiffusion  
U супутниковий зв'язок 380035
E satellite transmission  
F transmission par satellite  
U телевізійне транслювання 380005
E television broadcasting  
F télédiffusion  
U телевізійне транслювання кабельними мережами 380021
E cable television broadcasting  
F télédiffusion par câble  
U телеграфний зв'язок 380008
E communications by telegrams  
F communications télégraphiques  
U телеграфні послуги 380007
E telegraph services  
F services télégraphiques  
U телефонний зв'язок 380010
E communications by telephone  
F communications téléphoniques  
U телефонні послуги 380009
E telephone services  
F services téléphoniques  
U транслювання засобами бездротового зв'язку 380048
E wireless broadcasting  
F services de diffusion sans fil  
U факсимільне передавання 380026
E facsimile transmission  
F transmission de télécopies  
31 - 43 з 43 записів