Клас 38

Завантажити перелік у текстовому файлі

Телекомунікаційні послуги

1 - 25 з 43 записів
Назва послуги Базовий номер
U абонентський телеграфний зв'язок 380011
E telex services  
F services télex  
U забезпечування доступу до баз даних 380044
E providing access to databases  
F fourniture d'accès à des bases de données  
U забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж 380040
E providing user access to global computer networks  
F fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux  
U забезпечування спілкування в інтернет-чатах 380043
E providing internet chatrooms  
F mise à disposition de forums de discussion sur l'internet  
U забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн 380050
E providing online forums  
F mise à disposition de forums en ligne  
U забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею 380037
E providing telecommunications connections to a global computer network  
F raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial  
U забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів 380042
E providing telecommunication channels for teleshopping services  
F fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat  
U зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж 380030
E communications by fibre optic networks / communications by fiber optic networks  
F communications par réseaux de fibres optiques  
U зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів 380023
E communications by computer terminals  
F communications par terminaux d'ordinateurs  
U зв'язок за допомогою стільникових телефонів 380022
E communications by cellular phones  
F services de communication par téléphones portables  
U інформування щодо телекомунікаційних послуг 380027
E information about telecommunication  
F informations en matière de télécommunications  
U пейджингові послуги [з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку] 380028
E paging services [radio, telephone or other means of electronic communication]  
F services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]  
U передавання відеоданих на вимогу 380053
E video-on-demand transmission  
F transmission de séquences vidéo à la demande  
U передавання вітальних листівок он-лайн 380046
E transmission of greeting cards online  
F transmission de cartes de vœux en ligne  
U передавання електронною поштою 380025
E transmission of electronic mail  
F transmission de courriels / transmission de courriers électroniques  
U передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера 380024
E computer aided transmission of messages and images  
F transmission de messages et d'images assistée par ordinateur  
U передавання телеграм 380006
E transmission of telegrams  
F transmission de télégrammes  
U передавання цифрових файлів 380047
E transmission of digital files  
F transmission de fichiers numériques  
U пересилання повідомлень 380004
E message sending  
F transmission de messages  
U послуги відеоконференцзв'язку 380049
E videoconferencing services  
F services de visioconférence  
U послуги голосової пошти 380045
E voice mail services  
F services de messagerie vocale  
U послуги електронних інформаційних табло [телекомунікаційні послуги] 380036
E electronic bulletin board services [telecommunications services]  
F services d'affichage électronique [télécommunications]  
U послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування 380038
E telecommunications routing and junction services  
F services d'acheminement et de jonction pour télécommunications  
U послуги інформаційних агентств 380012
E news agency services  
F services d'agences de presse  
U послуги телеконференцзв'язку 380039
E teleconferencing services  
F services de téléconférences  
1 - 25 з 43 записів