Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U прокат вебсерверів 420205
E rental of web servers  
F location de serveurs web  
U прокат комп'ютерів 420083
E computer rental  
F location d'ordinateurs  
U прокат комп'ютерного програмного забезпечення 420159
E rental of computer software  
F location de logiciels  
U прокат лічильників для обліку споживання енергії 420259
E rental of meters for the recording of energy consumption  
F location de compteurs pour le relevé de la consommation énergétique  
U прокат мікроскопів наукового призначення 420297
E rental of scientific microscopes  
F location de microscopes scientifiques  
U прокат роботів-гуманоїдів, що програмуються користувачем, неналаштованих 420299
E rental of user-programmable humanoid robots, not configured  
F location de robots humanoïdes programmables par l'utilisateur, non configurés  
U прокат смарт-окулярів 420305
E rental of smartglasses  
F location de lunettes intelligentes  
U прокат телескопів 420294
E rental of telescopes  
F location de télescopes  
U прокат устатковання для дата-центрів 420274
E rental of data centre facilities  
F location d'installations de centres de données  
U промисловий дизайн 420049
E industrial design  
F services de dessin industriel  
U розблоковування мобільних телефонів 420238
E unlocking of mobile phones  
F désimlockage de téléphones mobiles  
U розвідування нафти 420095
E oil prospecting  
F prospection de pétrole  
U розробляння відео- та комп'ютерних ігор 420282
E development of video and computer games  
F développement de jeux informatiques et vidéos  
U розробляння комп'ютерних платформ 420249
E development of computer platforms  
F développement de plateformes informatiques  
U розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення 420247
E software development in the framework of software publishing  
F développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels