Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

151 - 160 з 160 записів
Назва послуги Базовий номер
U розробляння технічної документації 420236
E technical writing  
F rédaction technique  
U розслідування цифрові криміналістичні у сфері комп'ютерних злочинів 420272
E digital forensic investigations in the field of computer crimes  
F enquêtes de criminalistique numérique dans le domaine de la cybercriminalité  
U скринінг на наявність наркотиків в організмі людини на судово-експертні потреби 420306
E drug screening for forensic purposes  
F dépistage de drogues à des fins médico-légales  
U створювання та обслуговування вебсайтів для інших 420199
E creating and maintaining websites for others  
F création et entretien de sites web pour des tiers  
U створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших [послуги у сфері інформаційних технологій] 420240
E creating and designing website-based indexes of information for others [information technology services]  
F création et conception de répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l'information]  
U тестування та аналізування товарів, що імпортуються чи експортуються, з метою карантинного контролю 420293
E testing and analysis of goods being imported or exported for quarantine clearance purposes  
F test et analyse de produits importés ou exportés à des fins d'autorisation de sortie de quarantaine  
U топографічне знімання 420079
E land surveying  
F arpentage  
U хімічний аналіз 420007
E chemical analysis  
F analyse chimique  
U хостинг серверів 420223
E server hosting  
F hébergement de serveurs  
U художнє оформляння [промисловий дизайн] 420165
E styling [industrial design]  
F stylisme [esthétique industrielle]  
151 - 160 з 160 записів