Клас 42

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U геологічне розвідування 420118
E geological prospecting  
F prospection geologique  
U дизайн інтер'єру 420237
E interior design  
F architecture d'interieur  
U дизайн паковання 420050
E packaging design  
F services de dessinateurs pour emballages  
U дистанційне резервне копіювання даних 420225
E off-site data backup  
F sauvegarde externe de donnees  
U досліджування в бактеріології 420017
E bacteriological research  
F recherches en bacteriologie  
U досліджування в біології 420190
E biological research  
F recherches biologiques  
U досліджування в геології 420119
E geological research  
F recherches geologiques  
U досліджування в косметології 420045
E cosmetic research  
F recherches en cosmetologie  
U досліджування в техніці 420040
E technical research  
F recherches techniques  
U досліджування в хімії 420031
E chemical research  
F recherches en chimie  
U досліджування і розробляння нових товарів для інших 420161
E research and development of new products for others  
F recherche et developpement de nouveaux produits pour des tiers  
U досліджування у механіці 420101
E mechanical research  
F recherches en mecanique  
U досліджування у сфері захисту навколишнього середовища 420208
E research in the field of environmental protection  
F recherches en matiere de protection de l'environnement  
U досліджування у фізиці 420096
E physics [research]  
F recherches en physique  
U дублювання комп'ютерних програм 420197
E duplication of computer programs  
F duplication de programmes informatiques