Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U досліджування в техніці 420040
E technological research  
F recherches technologiques  
U досліджування в хімії 420031
E chemical research  
F recherches en chimie  
U досліджування геотехнічні 420280
E geotechnical investigations  
F investigations géotechniques  
U досліджування і розробляння нових товарів для інших 420161
E research and development of new products for others  
F recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers  
U досліджування наукові у сфері генетики 420290
E scientific research in the field of genetics  
F recherches scientifiques dans le domaine de la génétique  
U досліджування наукові у сфері захисту навколишнього середовища 420208
E scientific research in the field of environmental protection  
F recherches scientifiques dans le domaine de la protection de l'environnement  
U досліджування патологоанатомічні на судово-експертні потреби 420308
E pathological testing for forensic purposes  
F réalisation de tests de pathologie à des fins médico-légales  
U досліджування у механіці 420101
E mechanical research  
F recherches en mécanique  
U досліджування у сфері будівництва 420254
E research in the field of building construction  
F recherches en matière de construction immobilière  
U досліджування у сфері зварювання 420256
E research in the field of welding  
F recherches dans le domaine du soudage  
U досліджування у сфері телекомунікаційних технологій 420255
E research in the field of telecommunications technology  
F recherches dans le domaine des technologies des télécommunications  
U досліджування у сфері технологій штучного інтелекту 420278
E research in the field of artificial intelligence technology  
F recherche dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle  
U досліджування у сфері фізики 420096
E research in the field of physics  
F recherches dans le domaine de la physique  
U дублювання комп'ютерних програм 420197
E duplication of computer programs  
F duplication de programmes informatiques  
U експертування нафтових родовищ 420063
E oil-field surveys  
F expertises de gisements pétrolifères