Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U електронне зберігання даних 420226
E electronic data storage  
F stockage électronique de données  
U електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет 420245
E electronic monitoring of personally identifying information to detect identity theft via the internet  
F surveillance électronique d'informations d'identification personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais d'internet  
U електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет 420246
E electronic monitoring of credit card activity to detect fraud via the internet  
F surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet  
U енергоаудит 420218
E energy auditing  
F audits en matière d'énergie  
U забезпечування віртуальними комп'ютерними системами через хмарне обчислювання 420229
E providing virtual computer systems through cloud computing  
F mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l'informatique en nuage  
U забезпечування географічною інформацією 420275
E providing geographic information  
F fourniture d'informations géographiques  
U забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів 420227
E providing information relating to computer technology and programming via a website  
F mise à disposition d'informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web  
U забезпечування науковою інформацією, порадами, консультаціями щодо зменшування викидів вуглекислого газу 420212
E providing scientific information, advice and consultancy relating to carbon offsetting  
F mise à disposition d'informations et de conseils scientifiques en matière de compensation de carbone  
U забезпечування науковою інформацією, порадами, консультаціями щодо чистих нульових викидів 420289
E providing scientific information, advice and consultancy relating to net zero emissions  
F mise à disposition d'informations et de conseils scientifiques en matière d’émissions nettes nulles  
U забезпечування незавантажним програмним забезпеченням в режимі онлайн 420300
E providing online non-downloadable computer software  
F fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne  
U забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для викарбовування невзаємозамінних токенів [NFT] в режимі онлайн 420301
E providing online non-downloadable computer software for minting non-fungible tokens [NFTs]  
F mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la frappe de jetons non fongibles [NFT]  
U забезпечування незавантажними географічними картами в режимі онлайн 420276
E providing online geographic maps, not downloadable  
F mise à disposition en ligne de cartes géographiques non téléchargeables  
U забезпечування пошуковими засобами для інтернету 420209
E providing search engines for the internet  
F fourniture de moteurs de recherche pour l'internet  
U засівання хмар 420202
E cloud seeding  
F ensemencement de nuages  
U інжиніринг 420064
E engineering  
F ingénierie