Клас 42

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U консультування з телекомунікаційних технологій 420233
E telecommunications technology consultancy  
F services de conseils en technologies des telecommunications  
U консультування у сфері енергозбереження 420207
E consultancy in the field of energy-saving  
F conseils en matiere d'economie d'energie  
U консультування щодо інформаційних технологій [IT] 420221
E information technology [IT] consultancy  
F conseils en technologie de l'information  
U консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення 420204
E computer software consultancy  
F consultation en matiere de logiciels  
U консультування щодо комп'ютерної безпеки 420235
E computer security consultancy  
F consultation en matiere de securite informatique  
U консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення 420141
E consultancy in the design and development of computer hardware  
F consultation en matiere de conception et de developpement d'ordinateurs  
U консультування щодо розробляння веб-сайтів 420219
E web site design consultancy  
F conseils en conception de sites web  
U контролювання якості 420157
E quality control  
F controle de qualite  
U метеорологічне інформування 420076
E meteorological information  
F services d'informations meteorologiques  
U моделювання одягу 420142
E dress designing  
F services de dessinateurs de mode  
U моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу 420215
E monitoring of computer systems by remote access  
F telesurveillance de systemes informatiques  
U надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшування викидів вуглекислого газу 420212
E provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting  
F informations et conseils scientifiques en matiere de compensation de carbone  
U наукові досліджування 420222
E scientific research  
F recherches scientifiques  
U науково-технічне експертування 420193
E surveying  
F expertises [travaux d'ingenieurs]  
U обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення 420176
E maintenance of computer software  
F maintenance de logiciels d'ordinateurs