Клас 42

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення 420140
E updating of computer software  
F mise a jour de logiciels  
U оцифровування документів [сканування] 420210
E digitization of documents [scanning]  
F numerisation de documents [scanning]  
U оцінювання якості вовни 420214
E quality evaluation of wool  
F evaluation qualitative en matiere de laine  
U оцінювання якості лісу на пні 420213
E quality evaluation of standing timber  
F evaluation qualitative de bois sur pied  
U перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів 420195
E vehicle roadworthiness testing  
F controle technique de vehicules automobiles  
U підводне досліджування 420167
E underwater exploration  
F exploration sous-marine  
U планування розвитку міст 420192
E urban planning  
F planification en matiere d'urbanisme  
U послуги наукових лабораторій 420217
E scientific laboratory services  
F services de laboratoires scientifiques  
U послуги фахівців з хімії 420030
E chemistry services  
F services de chimie  
U послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів 420206
E computer virus protection services  
F services de protection contre les virus informatiques  
U прогнозування погоди 420234
E weather forecasting  
F services de prevision meteorologique  
U програмне забезпечення як послуга [SaaS] 420220
E software as a service [SaaS]  
F logiciel-service [SaaS]  
U проектування інтер'єру 420048
E design of interior decor  
F decoration interieure  
U проектування комп'ютерного програмного забезпечення 420139
E computer software design  
F elaboration [conception] de logiciels  
U прокат веб-серверів 420205
E rental of web servers  
F location de serveurs web