Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

76 - 90 з 160 записів
Назва послуги Базовий номер
U консультування щодо безпеки в мережі Інтернет 420241
E internet security consultancy  
F services de conseillers en matière de sécurité sur internet  
U консультування щодо безпеки даних 420242
E data security consultancy  
F services de conseillers en matière de sécurité des données  
U консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення 420204
E computer software consultancy  
F consultation en matière de logiciels  
U консультування щодо комп'ютерної безпеки 420235
E computer security consultancy  
F consultation en matière de sécurité informatique  
U консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення 420141
E consultancy in the design and development of computer hardware  
F services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique  
U консультування щодо розробляння вебсайтів 420219
E website design consultancy  
F conseils en conception de sites web  
U консультування щодо штучного інтелекту 420277
E artificial intelligence consultancy  
F conseil en intelligence artificielle  
U контролювання якості 420157
E quality control  
F contrôle de qualité  
U культивування клітин для наукових досліджень 420284
E culturing of cells for scientific research purposes  
F culture de cellules à des fins de recherche scientifique  
U майнінг криптовалютних активів / криптомайнінг 420269
E mining of crypto assets / cryptomining  
F minage de crypto-actifs / cryptominage  
U метеорологічне інформування 420076
E meteorological information  
F services d'informations météorologiques  
U моделювання одягу 420142
E dress designing  
F services de dessinateurs de mode  
U моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних 420244
E monitoring of computer systems for detecting unauthorized access or data breach  
F surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données  
U моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок 420239
E monitoring of computer systems to detect breakdowns  
F surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes  
U моніторинг роботи комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу 420215
E monitoring of computer system operation by remote access  
F télésurveillance du fonctionnement des systèmes informatiques  
76 - 90 з 160 записів