Клас 42

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

76 - 90 з 90 записів
Назва послуги Базовий номер
U прокат комп'ютерів 420083
E computer rental  
F location d'ordinateurs  
U прокат комп'ютерного програмного забезпечення 420159
E rental of computer software  
F location de logiciels informatiques  
U промисловий дизайн 420049
E industrial design  
F dessin industriel  
U розвідування нафти 420095
E oil prospecting  
F prospection de petrole  
U розміщування комп'ютерних сайтів [веб-сайтів] 420200
E hosting computer sites [web sites]  
F hebergement de sites informatiques [sites web]  
U розробляння комп'ютерних систем 420194
E computer system design  
F conception de systemes informatiques  
U розробляння технічної документації 420236
E technical writing  
F redaction technique  
U створювання та обслуговування веб-сайтів для інших 420199
E creating and maintaining web sites for others  
F creation et entretien de sites web pour des tiers  
U технологічне консультування 420231
E technological consultancy  
F services de conseils technologiques  
U топографічне знімання 420079
E land surveying  
F arpentage  
U хімічний аналіз 420007
E chemical analysis  
F analyse chimique  
U хмарне обчислювання даних 420229
E cloud computing  
F informatique en nuage  
U хостинг серверів 420223
E server hosting  
F hebergement de serveurs  
U художнє оформляння [промисловий дизайн] 420165
E styling [industrial design]  
F stylisme [esthetique industrielle]  
U художній дизайн 420144
E graphic arts design  
F services de conception d'art graphique  
76 - 90 з 90 записів