Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U послуги з програмної інженерії для обробляння інформації 420286
E software engineering services for data processing  
F services de génie logiciel pour le traitement des données  
U послуги з технологічного консультування щодо цифрової трансформації 420273
E technological consultancy services for digital transformation  
F services de conseils technologiques en transformation numérique  
U послуги з хостингу вебсайтів 420200
E hosting computer websites  
F hébergement de sites web  
U послуги з шифрування даних 420243
E data encryption services  
F services de chiffrement de données  
U послуги інспекційні з перевіряння нових та вживаних автомобілів перед продажем 420291
E inspection services for new and used vehicles before sale  
F services d'inspection de véhicules neufs et d'occasion avant leur vente  
U послуги картографічного або термографічного вимірювання за допомогою дрона 420268
E cartographic or thermographic measurement services by drone  
F services de prise de mesures cartographiques ou thermographiques par drone  
U послуги наукових лабораторій 420217
E scientific laboratory services  
F services de laboratoires scientifiques  
U послуги фахівців з хімії 420030
E chemistry services  
F services de chimie  
U послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів 420206
E computer virus protection services  
F services de protection contre les virus informatiques  
U проведення археологічних розкопок 420292
E archaeological excavation  
F fouilles archéologiques  
U проведення досліджень технічних проєктів 420061
E conducting technical project studies  
F conduite d'études de projets techniques  
U прогнозування погоди 420234
E weather forecasting  
F services de prévision météorologique  
U програмне забезпечення як послуга [SaaS] 420220
E software as a service [SaaS]  
F logiciels en tant que service [SaaS]  
U проєктування інтер'єру 420048
E design of interior decor  
F décoration intérieure  
U проєктування комп'ютерних імітаційних моделей 420267
E design of computer-simulated models  
F conception de modèles simulés par ordinateurs