Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U послуги картографічного або термографічного вимірювання за допомогою дрона 420268
E cartographic or thermographic measurement services by drone  
F services de prise de mesures cartographiques ou thermographiques par drone  
U послуги наукових лабораторій 420217
E scientific laboratory services  
F services de laboratoires scientifiques  
U послуги патологоанатомічні на судово-експертні потреби 420307
E forensic pathology services  
F services de médecine légale  
U послуги фахівців з хімії 420030
E chemistry services  
F services de chimie  
U послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів 420206
E computer virus protection services  
F services de protection contre les virus informatiques  
U проведення археологічних розкопок 420292
E archaeological excavation  
F fouilles archéologiques  
U проведення досліджень технічних проєктів 420061
E conducting technical project studies  
F conduite d'études de projets techniques  
U прогнозування погоди 420234
E weather forecasting  
F services de prévision météorologique  
U програмне забезпечення як послуга [SaaS] 420220
E software as a service [SaaS]  
F logiciels en tant que service [SaaS]  
U проєктування інтер'єру 420048
E design of interior decor  
F décoration intérieure  
U проєктування комп'ютерних імітаційних моделей 420267
E design of computer-simulated models  
F conception de modèles simulés par ordinateurs  
U проєктування комп'ютерних систем 420194
E computer system design  
F conception de systèmes informatiques  
U проєктування комп'ютерного програмного забезпечення 420139
E computer software design  
F élaboration [conception] de logiciels  
U проєктування полів для гольфа 420288
E golf course design  
F conception de parcours de golf  
U проєктування прототипів 420266
E design of prototypes  
F conception de prototypes