Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U проєктування комп'ютерних систем 420194
E computer system design  
F conception de systèmes informatiques  
U проєктування комп'ютерного програмного забезпечення 420139
E computer software design  
F élaboration [conception] de logiciels  
U проєктування полів для гольфа 420288
E golf course design  
F conception de parcours de golf  
U проєктування прототипів 420266
E design of prototypes  
F conception de prototypes  
U прокат вебсерверів 420205
E rental of web servers  
F location de serveurs web  
U прокат комп'ютерів 420083
E computer rental  
F location d'ordinateurs  
U прокат комп'ютерного програмного забезпечення 420159
E rental of computer software  
F location de logiciels informatiques  
U прокат лічильників для обліку споживання енергії 420259
E rental of meters for the recording of energy consumption  
F location de compteurs pour le relevé de la consommation énergétique  
U прокат телескопів 420294
E rental of telescopes  
F location de télescopes  
U прокат устатковання для дата-центрів 420274
E rental of data centre facilities  
F location d'installations de centres de données  
U промисловий дизайн 420049
E industrial design  
F services de dessin industriel  
U розблоковування мобільних телефонів 420238
E unlocking of mobile phones  
F désimlockage de téléphones mobiles  
U розвідування нафти 420095
E oil prospecting  
F prospection de pétrole  
U розробляння відео- та комп'ютерних ігор 420282
E development of video and computer games  
F développement de jeux informatiques et vidéos  
U розробляння комп'ютерних платформ 420249
E development of computer platforms  
F développement de plateformes informatiques