Клас 42

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

1 - 15 з 90 записів
Назва послуги Базовий номер
U аналізування води 420216
E water analysis  
F analyse d'eau  
U аналізування для розробляння нафтових родовищ 420008
E analysis for oil-field exploitation  
F analyse pour l'exploitation de gisements petroliferes  
U аналізування комп'ютерної системи 420177
E computer system analysis  
F analyse de systemes informatiques  
U аналізування почерку [графологія] 420211
E handwriting analysis [graphology]  
F analyses graphologiques  
U архітектурне консультування 420036
E architectural consultancy  
F conseils en architecture  
U архітектурні послуги 420011
E architectural services  
F services d'architecture  
U аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій 420230
E outsource service providers in the field of information technology  
F services externalises en matiere de technologies de l'information  
U будівельне проектування 420038
E construction drafting  
F etablissement de plans pour la construction / etablissement de plans [construction]  
U вивчання технічних проектів 420061
E technical project studies  
F etude de projets techniques  
U випробовування матеріалів 420058
E material testing  
F essai de materiaux  
U випробовування нафтових свердловин 420042
E oil-well testing  
F controle de puits de petrole  
U випробовування текстилю 420109
E textile testing  
F essai de textiles  
U відновлювання комп'ютерних даних 420175
E recovery of computer data  
F recuperation de donnees informatiques  
U встановлювання справжності творів мистецтва 420132
E authenticating works of art  
F authentification d'?uvres d'art  
U геологічне експертування 420062
E geological surveys  
F expertises geologiques  
1 - 15 з 90 записів