Клас 45

Завантажити перелік у текстовому файлі

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; служби знайомств, послуги соціальних мереж у режимі онлайн; похоронні послуги; наглядання за дітьми

Назва послуги Базовий номер
U консьєрж-послуги 450241
E concierge services  
F services de conciergerie  
U лізинг доменних імен у мережі Інтернет 450233
E leasing of internet domain names  
F location de noms de domaine sur internet  
U ліцензування [юридичні послуги] в рамках робіт з видання програмного забезпечення 450236
E licensing [legal services] in the framework of software publishing  
F concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels  
U ліцензування інтелектуальної власності 450208
E licensing of intellectual property  
F concession de licences de propriété intellectuelle  
U ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення [юридичні послуги] 450212
E licensing of computer software [legal services]  
F concession de licences de logiciels [services juridiques]  
U медіація 450201
E mediation  
F médiation  
U модерування контенту для інтернет-чатів 450266
E content moderation for internet chatrooms  
F modération de forums de discussion sur l'internet  
U моніторинг охоронної сигналізації 450194
E monitoring of burglar and security alarms  
F surveillance des alarmes anti-intrusion  
U моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань 450209
E monitoring intellectual property rights for legal advisory purposes  
F services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique  
U моніторинг тривожної медичної сигналізації 450255
E medical alarm monitoring  
F surveillance d'alarme médicale  
U наглядання за дітьми 450195
E babysitting  
F garde d'enfants à domicile  
U наглядання за домашніми тваринами 450198
E pet sitting  
F gardiennage à domicile d'animaux de compagnie  
U наглядання за житлом за відсутності мешканців 450197
E house sitting  
F services d'occupation de logements en l'absence des habitants  
U надавання послуг з немедичного доглядання за фізичними особами вдома 450265
E providing non-medical in-home care services for individuals  
F prestation de services non-médicaux d'aide à la vie quotidienne pour particuliers  
U написання особистих листів 450228
E personal letter writing  
F rédaction de correspondance personnelle