Клас 45

Завантажити перелік у текстовому файлі

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; служби знайомств, послуги соціальних мереж у режимі онлайн; похоронні послуги; наглядання за дітьми

51 - 95 з 95 записів
Назва послуги Базовий номер
U послуги з відстежування змін у законодавстві 450237
E legal watching services  
F services de veille juridique  
U послуги з підготовки юридичних документів 450221
E legal document preparation services  
F services d'élaboration de documents juridiques  
U послуги з політичного лобіювання 450249
E political lobbying services  
F services de lobbying politique  
U послуги з представництва у суді 450211
E litigation services  
F services de contentieux  
U послуги з прилаштування тварин 450264
E animal adoption services  
F services d'adoption d'animaux  
U послуги з тлумачення розкладів карт таро для інших 450245
E tarot card reading services for others  
F services de tirage des tarots pour des tiers  
U послуги зі здійснення особистих покупок на замовлення для інших 450254
E personal shopping for others  
F services d'achat personnel pour des tiers  
U послуги зі спостереження за допомогою дронів для цілей безпеки 450251
E surveillance services by drone  
F services de surveillance par drone  
U послуги із заміщування особи в чергах 450259
E line sitting services  
F services de remplacement dans des files d'attente  
U послуги крематоріїв 450047
E crematorium services  
F services de crémation  
U послуги рятувальників на воді 450243
E lifeguard services  
F services de maître-nageur [surveillant de baignade]  
U послуги соціальних мереж у режимі онлайн 450218
E online social networking services  
F services de réseautage social en ligne  
U послуги танатокосметологів 450250
E mortuary cosmetologists' services / desairologists' services  
F services de maquilleurs funéraires  
U послуги шлюбних агентств 450112
E marriage agency services  
F services d'agences matrimoniales  
U послуги щодо забезпечування правопорядку 450252
E law enforcement  
F maintien de l'ordre  
U послуги щодо особистої охорони 450001
E personal bodyguarding  
F garde rapprochée personnelle / protection rapprochée  
U послуги щодо позасудового вирішення спорів 450214
E alternative dispute resolution services  
F services extrajudiciaires de résolution de différends  
U послуги юридичні з передачі майна 450248
E legal conveyancing  
F transfert juridique de propriétés  
U послуги юридичні із забезпечування виконання судових рішень 450258
E legal process serving  
F services d'huissiers de justice  
U послуги юридичні у сфері захисту прав дитини 450269
E legal services in the field of child protection  
F services juridiques dans le domaine de la protection de l'enfance  
U послуги юридичні щодо ліцензій 450223
E legal services relating to licences  
F services juridiques relatifs aux licences  
U послуги юристів-правозахисників 450240
E legal advocacy services  
F services de défense juridique  
U похоронні бюро 450057
E funerary undertaking  
F services de pompes funèbres  
U похоронні послуги 450056
E burial services  
F services d'inhumation  
U пошуки зниклих людей 450053
E missing person investigations  
F enquêtes sur personnes portées disparues / recherches de personnes portées disparues  
U правові досліджування 450210
E legal research  
F recherches juridiques  
U правові послуги у сфері імміграції 450244
E legal services in the field of immigration  
F services juridiques dans le domaine de l'immigration  
U проведення похоронних церемоній 450229
E conducting funeral ceremonies  
F conduite de cérémonies funéraires  
U проведення релігійних церемоній 450231
E conducting religious ceremonies  
F célébration de cérémonies religieuses  
U прокат вечірнього одягу 450046
E evening dress rental  
F location de tenues de soirée  
U прокат вогнегасників 450204
E rental of fire extinguishers  
F location d'extincteurs  
U прокат засобів пожежної сигналізації 450203
E rental of fire alarms  
F location d'avertisseurs d'incendie  
U прокат камер відеоспостереження 450262
E rental of video surveillance cameras  
F location de caméras de vidéo-surveillance  
U прокат одягу 450081
E clothing rental  
F location de vêtements / location d'habits  
U прокат сейфів 450215
E rental of safes  
F location de coffres-forts  
U реєстрування доменних імен [юридичні послуги] 450213
E registration of domain names [legal services]  
F enregistrement de noms de domaine [services juridiques]  
U розслідування особистого минулого 450199
E personal background investigations  
F investigations sur les antécédents de personnes  
U складання гороскопів 450146
E horoscope casting  
F établissement d'horoscopes  
U служби знайомств 450005
E dating services  
F services de clubs de rencontres  
U служби нічної охорони 450006
E night guard services  
F services d'agences de surveillance nocturne  
U служби охорони 450099
E guard services  
F services de vigiles  
U супроводжування в громадських місцях [ескорт] 450002
E chaperoning / escorting in society [chaperoning]  
F accompagnement en société [personnes de compagnie]  
U управління авторськими правами 450207
E copyright management  
F gérance de droits d'auteur  
U юридичні консультації щодо запрошень до участі у тендерних процедурах / юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій 450235
E legal advice in responding to calls for tenders / legal advice in responding to requests for proposals [RFPs]  
F conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres  
U юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших 450230
E legal services in relation to the negotiation of contracts for others  
F services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers  
51 - 95 з 95 записів