Клас 45

Завантажити перелік у текстовому файлі

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; служби знайомств, послуги соціальних мереж у режимі онлайн; похоронні послуги; наглядання за дітьми

Назва послуги Базовий номер
U оглядання промислових підприємств для цілей безпеки 450202
E inspection of factories for safety purposes  
F inspection d'usines en matière de sécurité  
U організовування зустрічей з політиками 450238
E organization of political meetings  
F organisation de réunions politiques  
U організовування релігійних зустрічей 450184
E organization of religious meetings  
F organisation de réunions religieuses  
U охорона об'єктів за допомогою систем дистанційного моніторингу 450256
E security guarding of facilities via remote monitoring systems  
F services de gardiennage d'installations à des fins de sécurité par le biais de systèmes de télésurveillance  
U перевіряння багажу на відповідність правилам безпеки 450196
E security screening of baggage  
F inspection filtrage de bagages  
U персональне духовне консультування 450225
E spiritual consultancy  
F conseils en matière spirituelle  
U персональне консультування при важкій втраті 450242
E bereavement counselling / bereavement counseling  
F services de conseillers dans le domaine du deuil  
U планування та влаштовування весільних церемоній 450217
E planning and arranging of wedding ceremonies  
F planification et préparation de cérémonies de mariage  
U повертання загублених речей 450200
E lost property return  
F restitution d'objets trouvés  
U пожежогасіння 450179
E fire-fighting  
F services d'extinction de feu  
U послуги агентств з усиновлювання 450193
E adoption agency services  
F services d'agences d'adoption  
U послуги агентств щодо знайомств з соціально-побутовою метою 450253
E social introduction agency services  
F services d'agences de mise en relation sociale  
U послуги гадання на картах 450226
E cartomancy services  
F services de cartomancie  
U послуги детективних агентств 450003
E detective agency services  
F services d'agences de détectives  
U послуги доули 450261
E doula services  
F services de doula