Клас 45

Завантажити перелік у текстовому файлі

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; служби знайомств, послуги соціальних мереж у режимі онлайн; похоронні послуги; наглядання за дітьми

Назва послуги Базовий номер
U послуги з відстежування змін у законодавстві 450237
E legal watching services  
F services de veille juridique  
U послуги з підготовки юридичних документів 450221
E legal document preparation services  
F services d'élaboration de documents juridiques  
U послуги з політичного лобіювання 450249
E political lobbying services  
F services de lobbying politique  
U послуги з представництва у суді 450211
E litigation services  
F services de contentieux  
U послуги з прилаштування тварин 450264
E animal adoption services  
F services d'adoption d'animaux  
U послуги з тлумачення розкладів карт таро для інших 450245
E tarot card reading services for others  
F services de tirage des tarots pour des tiers  
U послуги зі здійснення особистих покупок на замовлення для інших 450254
E personal shopping for others  
F services d'achat personnel pour des tiers  
U послуги зі спостереження за допомогою дронів для цілей безпеки 450251
E surveillance services by drone  
F services de surveillance par drone  
U послуги із заміщування особи в чергах 450259
E line sitting services  
F services de remplacement dans des files d'attente  
U послуги крематоріїв 450047
E crematorium services  
F services de crémation  
U послуги рятувальників на воді 450243
E lifeguard services  
F services de maître-nageur [surveillant de baignade]  
U послуги соціальних мереж у режимі онлайн 450218
E online social networking services  
F services de réseautage social en ligne  
U послуги танатокосметологів 450250
E mortuary cosmetologists' services / desairologists' services  
F services de maquilleurs funéraires  
U послуги шлюбних агентств 450112
E marriage agency services  
F services d'agences matrimoniales  
U послуги щодо забезпечування правопорядку 450252
E law enforcement  
F maintien de l'ordre  
U послуги щодо особистої охорони 450001
E personal bodyguarding  
F garde rapprochée personnelle / protection rapprochée  
U послуги щодо позасудового вирішення спорів 450214
E alternative dispute resolution services  
F services extrajudiciaires de résolution de différends  
U послуги юридичні з передачі майна 450248
E legal conveyancing  
F transfert juridique de propriétés  
U послуги юридичні із забезпечування виконання судових рішень 450258
E legal process serving  
F services d'huissiers de justice  
U послуги юридичні у сфері захисту прав дитини 450269
E legal services in the field of child protection  
F services juridiques dans le domaine de la protection de l'enfance  
U послуги юридичні щодо ліцензій 450223
E legal services relating to licences  
F services juridiques relatifs aux licences  
U послуги юристів-правозахисників 450240
E legal advocacy services  
F services de défense juridique  
U похоронні бюро 450057
E funerary undertaking  
F services de pompes funèbres  
U похоронні послуги 450056
E burial services  
F services d'inhumation  
U пошуки зниклих людей 450053
E missing person investigations  
F enquêtes sur personnes portées disparues / recherches de personnes portées disparues