Клас 45

Завантажити перелік у текстовому файлі

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; служби знайомств, послуги соціальних мереж у режимі онлайн; похоронні послуги; наглядання за дітьми

Назва послуги Базовий номер
U послуги рятувальників на воді 450243
E lifeguard services  
F services de maître-nageur [surveillant de baignade]  
U послуги соціальних мереж у режимі онлайн 450218
E online social networking services  
F services de réseautage social en ligne  
U послуги танатокосметологів 450250
E mortuary cosmetologists' services / desairologists' services  
F services de maquilleurs funéraires  
U послуги шлюбних агентств 450112
E marriage agency services  
F services d'agences matrimoniales  
U послуги щодо забезпечування правопорядку 450252
E law enforcement  
F maintien de l'ordre  
U послуги щодо особистої охорони 450001
E personal bodyguarding  
F garde rapprochée personnelle / protection rapprochée  
U послуги щодо позасудового вирішення спорів 450214
E alternative dispute resolution services  
F services extrajudiciaires de résolution de différends  
U послуги юридичні з передачі майна 450248
E legal conveyancing  
F transfert juridique de propriétés  
U послуги юридичні із забезпечування виконання судових рішень 450258
E legal process serving  
F services d'huissiers de justice  
U послуги юридичні у сфері захисту прав дитини 450269
E legal services in the field of child protection  
F services juridiques dans le domaine de la protection de l'enfance  
U послуги юридичні щодо ліцензій 450223
E legal services relating to licences  
F services juridiques relatifs aux licences  
U послуги юристів-правозахисників 450240
E legal advocacy services  
F services de défense juridique  
U похоронні бюро 450057
E funerary undertaking  
F services de pompes funèbres  
U похоронні послуги 450056
E burial services  
F services d'inhumation  
U пошуки зниклих людей 450053
E missing person investigations  
F enquêtes sur personnes portées disparues / recherches de personnes portées disparues