Клас 45

Завантажити перелік у текстовому файлі

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; служби знайомств, послуги соціальних мереж у режимі онлайн; похоронні послуги; наглядання за дітьми

Відображено всі 95 записи(-ів)
Назва послуги Базовий номер
U арбітражні послуги 450205
E arbitration services  
F services d'arbitrage  
U астрологічне консультування 450224
E astrology consultancy  
F conseils en astrologie  
U випускання голубів на урочистих подіях 450219
E releasing doves for special occasions  
F services de lâcher de colombes lors d'événements particuliers  
U виявляння та відстежування втраченого майна 450263
E locating and tracking of lost property  
F localisation et suivi d'objets perdus  
U виявляння та відстежування зниклих людей 450257
E locating and tracking of lost people  
F localisation et suivi d'individus  
U відкривання секретних замків 450033
E opening of security locks  
F ouverture de serrures  
U відслідковування місцезнаходження викраденого майна 450222
E tracking of stolen property  
F services de localisation d'objets volés  
U генеалогічне досліджування 450216
E genealogical research  
F recherches généalogiques  
U допомога в одяганні кімоно 450234
E kimono dressing assistance  
F aide à l'habillage en kimono  
U досліджування правові у сфері захисту навколишнього середовища 450260
E legal research in the field of environmental protection  
F recherches juridiques dans le domaine de la protection de l'environnement  
U консультування з питань охорони праці 450267
E occupational safety consultancy  
F conseils en matière de sécurité au travail  
U консультування з правових питань щодо побудови патентних ландшафтів 450239
E legal consultancy relating to patent mapping  
F services de conseillers juridiques relatifs à la cartographie de brevets  
U консультування щодо інтелектуальної власності 450206
E intellectual property consultancy  
F conseils en propriété intellectuelle  
U консультування щодо стилю особистого гардеробу 450227
E personal wardrobe styling consultancy  
F conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers  
U консультування щодо фізичної безпеки 450117
E physical security consultancy  
F services de conseillers en matière de sécurité physique  
U консьєрж-послуги 450241
E concierge services  
F services de conciergerie  
U лізинг доменних імен у мережі Інтернет 450233
E leasing of internet domain names  
F location de noms de domaine sur internet  
U ліцензування [юридичні послуги] в рамках робіт з видання програмного забезпечення 450236
E licensing [legal services] in the framework of software publishing  
F concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels  
U ліцензування інтелектуальної власності 450208
E licensing of intellectual property  
F concession de licences de propriété intellectuelle  
U ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення [юридичні послуги] 450212
E licensing of computer software [legal services]  
F concession de licences de logiciels [services juridiques]  
U медіація 450201
E mediation  
F médiation  
U модерування контенту для інтернет-чатів 450266
E content moderation for internet chatrooms  
F modération de forums de discussion sur l'internet  
U моніторинг охоронної сигналізації 450194
E monitoring of burglar and security alarms  
F surveillance des alarmes anti-intrusion  
U моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань 450209
E monitoring intellectual property rights for legal advisory purposes  
F services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique  
U моніторинг тривожної медичної сигналізації 450255
E medical alarm monitoring  
F surveillance d'alarme médicale  
U наглядання за дітьми 450195
E babysitting  
F garde d'enfants à domicile  
U наглядання за домашніми тваринами 450198
E pet sitting  
F gardiennage à domicile d'animaux de compagnie  
U наглядання за житлом за відсутності мешканців 450197
E house sitting  
F services d'occupation de logements en l'absence des habitants  
U надавання послуг з немедичного доглядання за фізичними особами вдома 450265
E providing non-medical in-home care services for individuals  
F prestation de services non-médicaux d'aide à la vie quotidienne pour particuliers  
U написання особистих листів 450228
E personal letter writing  
F rédaction de correspondance personnelle  
U оглядання промислових підприємств для цілей безпеки 450202
E inspection of factories for safety purposes  
F inspection d'usines en matière de sécurité  
U організовування зустрічей з політиками 450238
E organization of political meetings  
F organisation de réunions politiques  
U організовування релігійних зустрічей 450184
E organization of religious meetings  
F organisation de réunions religieuses  
U охорона об'єктів за допомогою систем дистанційного моніторингу 450256
E security guarding of facilities via remote monitoring systems  
F services de gardiennage d'installations à des fins de sécurité par le biais de systèmes de télésurveillance  
U перевіряння багажу на відповідність правилам безпеки 450196
E security screening of baggage  
F inspection filtrage de bagages  
U персональне духовне консультування 450225
E spiritual consultancy  
F conseils en matière spirituelle  
U персональне консультування при важкій втраті 450242
E bereavement counselling / bereavement counseling  
F services de conseillers dans le domaine du deuil  
U планування та влаштовування весільних церемоній 450217
E planning and arranging of wedding ceremonies  
F planification et préparation de cérémonies de mariage  
U повертання загублених речей 450200
E lost property return  
F restitution d'objets trouvés  
U пожежогасіння 450179
E fire-fighting  
F services d'extinction de feu  
U послуги агентств з усиновлювання 450193
E adoption agency services  
F services d'agences d'adoption  
U послуги агентств щодо знайомств з соціально-побутовою метою 450253
E social introduction agency services  
F services d'agences de mise en relation sociale  
U послуги гадання на картах 450226
E cartomancy services  
F services de cartomancie  
U послуги детективних агентств 450003
E detective agency services  
F services d'agences de détectives  
U послуги доули 450261
E doula services  
F services de doula  
U послуги з аналізування кольорової гами для індивідуального підбирання одягу 450268
E individual colour analysis services relating to clothing selection / individual color analysis services relating to clothing selection  
F services d'analyse colorimétrique concernant les vêtements pour les particuliers  
U послуги з аудиту щодо відповідності встановленим нормативам 450246
E regulatory compliance auditing  
F services d'audit à des fins de conformité réglementaire  
U послуги з аудиту щодо дотримання положень законодавства 450247
E legal compliance auditing  
F services d'audit à des fins de conformité juridique  
U послуги з бальзамування 450220
E embalming services  
F services de thanatopraxie  
U послуги з вигулювання собак 450232
E dog walking services  
F services de promenade de chiens  
U послуги з відстежування змін у законодавстві 450237
E legal watching services  
F services de veille juridique  
U послуги з підготовки юридичних документів 450221
E legal document preparation services  
F services d'élaboration de documents juridiques  
U послуги з політичного лобіювання 450249
E political lobbying services  
F services de lobbying politique  
U послуги з представництва у суді 450211
E litigation services  
F services de contentieux  
U послуги з прилаштування тварин 450264
E animal adoption services  
F services d'adoption d'animaux  
U послуги з тлумачення розкладів карт таро для інших 450245
E tarot card reading services for others  
F services de tirage des tarots pour des tiers  
U послуги зі здійснення особистих покупок на замовлення для інших 450254
E personal shopping for others  
F services d'achat personnel pour des tiers  
U послуги зі спостереження за допомогою дронів для цілей безпеки 450251
E surveillance services by drone  
F services de surveillance par drone  
U послуги із заміщування особи в чергах 450259
E line sitting services  
F services de remplacement dans des files d'attente  
U послуги крематоріїв 450047
E crematorium services  
F services de crémation  
U послуги рятувальників на воді 450243
E lifeguard services  
F services de maître-nageur [surveillant de baignade]  
U послуги соціальних мереж у режимі онлайн 450218
E online social networking services  
F services de réseautage social en ligne  
U послуги танатокосметологів 450250
E mortuary cosmetologists' services / desairologists' services  
F services de maquilleurs funéraires  
U послуги шлюбних агентств 450112
E marriage agency services  
F services d'agences matrimoniales  
U послуги щодо забезпечування правопорядку 450252
E law enforcement  
F maintien de l'ordre  
U послуги щодо особистої охорони 450001
E personal bodyguarding  
F garde rapprochée personnelle / protection rapprochée  
U послуги щодо позасудового вирішення спорів 450214
E alternative dispute resolution services  
F services extrajudiciaires de résolution de différends  
U послуги юридичні з передачі майна 450248
E legal conveyancing  
F transfert juridique de propriétés  
U послуги юридичні із забезпечування виконання судових рішень 450258
E legal process serving  
F services d'huissiers de justice  
U послуги юридичні у сфері захисту прав дитини 450269
E legal services in the field of child protection  
F services juridiques dans le domaine de la protection de l'enfance  
U послуги юридичні щодо ліцензій 450223
E legal services relating to licences  
F services juridiques relatifs aux licences  
U послуги юристів-правозахисників 450240
E legal advocacy services  
F services de défense juridique  
U похоронні бюро 450057
E funerary undertaking  
F services de pompes funèbres  
U похоронні послуги 450056
E burial services  
F services d'inhumation  
U пошуки зниклих людей 450053
E missing person investigations  
F enquêtes sur personnes portées disparues / recherches de personnes portées disparues  
U правові досліджування 450210
E legal research  
F recherches juridiques  
U правові послуги у сфері імміграції 450244
E legal services in the field of immigration  
F services juridiques dans le domaine de l'immigration  
U проведення похоронних церемоній 450229
E conducting funeral ceremonies  
F conduite de cérémonies funéraires  
U проведення релігійних церемоній 450231
E conducting religious ceremonies  
F célébration de cérémonies religieuses  
U прокат вечірнього одягу 450046
E evening dress rental  
F location de tenues de soirée  
U прокат вогнегасників 450204
E rental of fire extinguishers  
F location d'extincteurs  
U прокат засобів пожежної сигналізації 450203
E rental of fire alarms  
F location d'avertisseurs d'incendie  
U прокат камер відеоспостереження 450262
E rental of video surveillance cameras  
F location de caméras de vidéo-surveillance  
U прокат одягу 450081
E clothing rental  
F location de vêtements / location d'habits  
U прокат сейфів 450215
E rental of safes  
F location de coffres-forts  
U реєстрування доменних імен [юридичні послуги] 450213
E registration of domain names [legal services]  
F enregistrement de noms de domaine [services juridiques]  
U розслідування особистого минулого 450199
E personal background investigations  
F investigations sur les antécédents de personnes  
U складання гороскопів 450146
E horoscope casting  
F établissement d'horoscopes  
U служби знайомств 450005
E dating services  
F services de clubs de rencontres  
U служби нічної охорони 450006
E night guard services  
F services d'agences de surveillance nocturne  
U служби охорони 450099
E guard services  
F services de vigiles  
U супроводжування в громадських місцях [ескорт] 450002
E chaperoning / escorting in society [chaperoning]  
F accompagnement en société [personnes de compagnie]  
U управління авторськими правами 450207
E copyright management  
F gérance de droits d'auteur  
U юридичні консультації щодо запрошень до участі у тендерних процедурах / юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій 450235
E legal advice in responding to calls for tenders / legal advice in responding to requests for proposals [RFPs]  
F conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres  
U юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших 450230
E legal services in relation to the negotiation of contracts for others  
F services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers  
Відображено всі 95 записи(-ів)