Клас 45

Завантажити перелік у текстовому файлі

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; служби знайомств, послуги соціальних мереж у режимі онлайн; похоронні послуги; наглядання за дітьми

1 - 25 з 95 записів
Назва послуги Базовий номер
U арбітражні послуги 450205
E arbitration services  
F services d'arbitrage  
U астрологічне консультування 450224
E astrology consultancy  
F conseils en astrologie  
U випускання голубів на урочистих подіях 450219
E releasing doves for special occasions  
F services de lâcher de colombes lors d'événements particuliers  
U виявляння та відстежування втраченого майна 450263
E locating and tracking of lost property  
F localisation et suivi d'objets perdus  
U виявляння та відстежування зниклих людей 450257
E locating and tracking of lost people  
F localisation et suivi d'individus  
U відкривання секретних замків 450033
E opening of security locks  
F ouverture de serrures  
U відслідковування місцезнаходження викраденого майна 450222
E tracking of stolen property  
F services de localisation d'objets volés  
U генеалогічне досліджування 450216
E genealogical research  
F recherches généalogiques  
U допомога в одяганні кімоно 450234
E kimono dressing assistance  
F aide à l'habillage en kimono  
U досліджування правові у сфері захисту навколишнього середовища 450260
E legal research in the field of environmental protection  
F recherches juridiques dans le domaine de la protection de l'environnement  
U консультування з питань охорони праці 450267
E occupational safety consultancy  
F conseils en matière de sécurité au travail  
U консультування з правових питань щодо побудови патентних ландшафтів 450239
E legal consultancy relating to patent mapping  
F services de conseillers juridiques relatifs à la cartographie de brevets  
U консультування щодо інтелектуальної власності 450206
E intellectual property consultancy  
F conseils en propriété intellectuelle  
U консультування щодо стилю особистого гардеробу 450227
E personal wardrobe styling consultancy  
F conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers  
U консультування щодо фізичної безпеки 450117
E physical security consultancy  
F services de conseillers en matière de sécurité physique  
U консьєрж-послуги 450241
E concierge services  
F services de conciergerie  
U лізинг доменних імен у мережі Інтернет 450233
E leasing of internet domain names  
F location de noms de domaine sur internet  
U ліцензування [юридичні послуги] в рамках робіт з видання програмного забезпечення 450236
E licensing [legal services] in the framework of software publishing  
F concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels  
U ліцензування інтелектуальної власності 450208
E licensing of intellectual property  
F concession de licences de propriété intellectuelle  
U ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення [юридичні послуги] 450212
E licensing of computer software [legal services]  
F concession de licences de logiciels [services juridiques]  
U медіація 450201
E mediation  
F médiation  
U модерування контенту для інтернет-чатів 450266
E content moderation for internet chatrooms  
F modération de forums de discussion sur l'internet  
U моніторинг охоронної сигналізації 450194
E monitoring of burglar and security alarms  
F surveillance des alarmes anti-intrusion  
U моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань 450209
E monitoring intellectual property rights for legal advisory purposes  
F services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique  
U моніторинг тривожної медичної сигналізації 450255
E medical alarm monitoring  
F surveillance d'alarme médicale  
1 - 25 з 95 записів