Втратила чинність, доступна для інформаційних цілей

Шановні користувачі!

З 1 січня 2021 року Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) запроваджується нова версія чинної, одинадцятої, редакції Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

В Україні постійно забезпечується гармонізація з діяльністю ВОІВ у сфері актуалізації поточних редакцій/версій класифікацій об’єктів промислової власності. Тому, протягом 2020 року державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) забезпечено реалізацію комплексу заходів із створення версії 2021 року 11-ї редакції МКТП у перекладі українською мовою, яка введена в дію наказом від 07.12.2020 № 175-Н/2020.

Зазначена версія 11-ї редакції класифікації містить такі зміни, доповнення і модифікації:

  • зміни та доповнення до версії 2020 року 11-ї редакції, прийняті Комітетом експертів Ніццького союзу шляхом електронного голосування, проведеного у травні 2020 року;
  • зміни, пов’язані із уточненням перекладу тексту МКТП українською мовою.

Зокрема, Комітетом експертів були прийняті рішення, в результаті яких були внесено майже 300 змін, доповнень та модифікацій; вилучено повністю один базовий номер. Також було внесено зміни до заголовків двох класів та до чотирнадцяти сегментів пояснювальних приміток.

Крім того, з метою підвищення якості експертизи заявок на торговельні марки та удосконалення тексту МКТП у перекладі українською мовою, в Укрпатенті виконувались роботи з перегляду і актуалізації українськомовного тексту МКТП та приведення його у відповідність до норм сучасної української лексики і правопису.

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) із змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями" від 21 липня 2020 року № 815-ІХ та Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" від 16 червня 2020 року № 703-IX, зображення торговельної марки та перелік товарів і послуг, внесені до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, визначають обсяг правової охорони, що надається торговельній марці. Тому формулювання товарів і послуг у переліку повинні чітко ідентифікувати товар/послугу, виключаючи подвійне тлумачення, бути сучасними та зрозумілими для віднесення товарів/послуг до відповідного класу МКТП.

У зв’язку з цим, а також з метою зменшення кількості уточнюючих запитів експертизи рекомендуємо заявникам під час складання переліку товарів/послуг для подання заявки на реєстрацію торговельної марки уникати використання загальних, надто широких або невизначених формулювань та, за можливості, зазначати актуальні назви товарів і послуг відповідно до чинної версії поточної редакції МКТП

Також звертаємо увагу на те, що згідно з пунктом 1 статті 8 Закону для встановлення дати подання заявки вимагається викладення переліку товарів і послуг, для яких заявляється торговельна марка, українською мовою. Нагадуємо, що для зручності заявників у розділі "Пошук" забезпечена функція пошуку та перекладу назви товару або послуги українською, англійською та французькою мовами.

Для зручності заявників створено таблиці, що містять перелік формулювань товарів і послуг, які зазнали змін чи уточнень, були модифіковані тощо, та перелік нових формулювань товарів і послуг, які було внесено до тексту класифікації.