Товари - Ї

Відображено всі 6 записи(-ів)
Кл. Назва товару Базовий номер
01 U їдкі луги 010038
  E caustic alkali  
  F alcali caustique  
30 U їстівний папір 300239
  E edible paper  
  F papier comestible  
30 U їстівний рисовий папір 300240
  E edible rice paper  
  F papier de riz comestible  
31 U їстівні комахи живі 310163
  E edible insects, live  
  F insectes comestibles vivants  
29 U їстівні комахи неживі 290210
  E edible insects, not live  
  F insectes comestibles non vivants  
02 U їстівні чорнила 020128
  E edible inks  
  F encres comestibles  
Відображено всі 6 записи(-ів)