Товари - А

Кл. Назва товару Базовий номер
07 U антифрикційні підшипники для машин 070396
  E anti-friction bearings for machines / anti-friction pads for machines  
  F coussinets antifriction pour machines / paliers [parties de machines ou de moteurs] / paliers antifriction pour machines  
04 U антрацит 040008
  E anthracite  
  F anthracite  
31 U анчоуси живі 310162
  E anchovy, live  
  F anchois vivants  
29 U анчоуси неживі 290006
  E anchovy, not live  
  F anchois non vivants  
11 U апарати адсорбційні для виробляння газу 110388
  E adsorption apparatus for generating gas  
  F générateurs de gaz par adsorption  
07 U апарати вантажні [гірнича промисловість] 070185
  E haulage apparatus [mining] / extractors for mines  
  F extracteurs [mines]  
10 U апарати вібраційні для ліжок 100157
  E bed vibrators  
  F appareils vibratoires pour lits  
11 U апарати водозабірні 110276
  E water intake apparatus  
  F appareils de prise d'eau  
11 U апарати гарячого повітря 110016
  E hot air apparatus  
  F appareils à air chaud  
10 U апарати гарячого повітря терапевтичні 100011
  E hot air therapeutic apparatus  
  F appareils thérapeutiques à air chaud  
09 U апарати голографічного проєціювання 090925
  E holographic projection apparatus  
  F appareils de projection holographique  
11 U апарати дезінфікувальні дозувальні для подавання рідин у водогінні труби для санітарно-технічного устатковання 110377
  E disinfectant apparatus for dispensing solutions into water-pipes for sanitary installations  
  F appareils de désinfection pour la distribution de solutions dans des canalisations d'eau pour installations sanitaires  
21 U апарати дезодорувальні для особистого використання 210277
  E deodorizing apparatus for personal use / deodorising apparatus for personal use  
  F appareils de désodorisation à usage personnel  
11 U апарати дезодорувальні, крім призначених для особистого використання 110275
  E deodorizing apparatus, not for personal use / deodorising apparatus, not for personal use  
  F appareils de désodorisation non à usage personnel  
09 U апарати дистиляційні на наукові потреби 090564
  E distillation apparatus for scientific purposes  
  F appareils pour la distillation à usage scientifique