Товари - А

Кл. Назва товару Базовий номер
11 U апарати дистиляційні* 110120
  E distillation apparatus*  
  F appareils pour la distillation*  
09 U апарати дифракційні [мікроскопія] 090189
  E diffraction apparatus [microscopy]  
  F appareils de diffraction [microscopie]  
09 U апарати дихальні для підводного плавання 090355
  E breathing apparatus for underwater swimming  
  F appareils respiratoires pour la nage subaquatique  
10 U апарати дихальні на медичні потреби 100311
  E breathing apparatus for medical purposes  
  F appareils pour la respiration à usage médical  
09 U апарати дихальні, крім призначених на медичні потреби 090431
  E breathing apparatus, not for medical purposes  
  F appareils pour la respiration non à usage médical  
09 U апарати діагностичні для використання в дослідницьких лабораторіях 090937
  E diagnostic apparatus for research laboratory use  
  F appareils pour le diagnostic destinés aux laboratoires de recherche  
10 U апарати діагностичні для використання в медичних лабораторіях на медичні потреби 100319
  E diagnostic apparatus for medical purposes used in medical laboratories  
  F appareils pour le diagnostic à usage médical utilisés par les laboratoires médicaux  
10 U апарати діагностичні на медичні потреби 100201
  E diagnostic apparatus for medical purposes  
  F appareils pour le diagnostic à usage médical  
09 U апарати діагностичні, крім призначених на медичні потреби 090633
  E diagnostic apparatus, not for medical purposes  
  F appareils pour le diagnostic non à usage médical  
09 U апарати для вимірювання концентрації пилу 090936
  E dust measuring apparatus  
  F appareils de mesure des poussières  
10 U апарати для вимірювання частоти серцевих скорочень 100232
  E heart rate monitoring apparatus  
  F moniteurs cardiaques  
07 U апарати для вулканізування 070384
  E vulcanization apparatus  
  F appareils de vulcanisation  
07 U апарати для газування води 070163
  E apparatus for aerating water  
  F appareils pour la gazéification d'eau  
07 U апарати для газування напоїв 070056
  E apparatus for aerating beverages  
  F appareils pour la gazéification de boissons  
09 U апарати для гасіння вогню 090750
  E fire extinguishing apparatus  
  F appareils pour l'extinction d'incendies