Товари - А

Кл. Назва товару Базовий номер
28 U автомати для відеоігор 280214
  E video game machines  
  F machines de jeux vidéo  
28 U автомати ігрові, що приводяться в дію монетами 280189
  E amusement machines, automatic and coin-operated  
  F jeux automatiques [machines] à prépaiement  
09 U автомати музичні, що приводяться в дію монетами 090062
  E juke boxes, musical / coin-operated musical automata [juke boxes]  
  F automates à musique à prépaiement  
07 U автомати торговельні з продажу квитків 070599
  E ticket vending machines  
  F distributeurs automatiques de billets ou de tickets  
09 U автоматичні вимикачі 090191
  E circuit breakers  
  F disjoncteurs / coupe-circuit  
09 U автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів 090069
  E automatic indicators of low pressure in vehicle tyres / automatic indicators of low pressure in vehicle tires  
  F avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule  
07 U автоматичні якорі морські 070073
  E automatic grapnels for marine purposes  
  F grappins automatiques [marine]  
12 U автомобілі вантажні 120022
  E lorries / trucks  
  F camions  
12 U автомобілі вантажні з вмонтованими кранами 120312
  E trucks incorporating a crane  
  F camions intégrant une grue  
12 U автомобілі з функцією самокерування 120279
  E driverless cars [autonomous cars] / self-driving cars  
  F voitures sans conducteur [voitures autonomes] / voitures autonomes  
12 U автомобілі легкові 120199
  E cars / motor cars / automobiles  
  F voitures / automobiles  
12 U автомобілі на водневому паливі 120328
  E hydrogen-fueled cars  
  F voitures à hydrogène  
12 U автомобілі спортивні 120178
  E sports cars  
  F voitures de sport  
12 U автомобілі швидкої допомоги 120233
  E ambulances  
  F ambulances  
12 U автомобілі-бетономішалки 120213
  E concrete mixing vehicles  
  F bétonnières automobiles