Товари - А

Кл. Назва товару Базовий номер
07 U апарати вантажні [гірнича промисловість] 070185
  E haulage apparatus [mining] / extractors for mines  
  F extracteurs [mines]  
10 U апарати вібраційні для ліжок 100157
  E bed vibrators  
  F appareils vibratoires pour lits  
11 U апарати водозабірні 110276
  E water intake apparatus  
  F appareils de prise d'eau  
11 U апарати гарячого повітря 110016
  E hot air apparatus  
  F appareils à air chaud  
10 U апарати гарячого повітря терапевтичні 100011
  E hot air therapeutic apparatus  
  F appareils thérapeutiques à air chaud  
09 U апарати голографічного проєціювання 090925
  E holographic projection apparatus  
  F appareils de projection holographique  
11 U апарати дезінфікувальні дозувальні для подавання рідин у водогінні труби для санітарно-технічного устатковання 110377
  E disinfectant apparatus for dispensing solutions into water-pipes for sanitary installations  
  F appareils de désinfection pour la distribution de solutions dans des canalisations d'eau pour installations sanitaires  
21 U апарати дезодорувальні для особистого використання 210277
  E deodorizing apparatus for personal use / deodorising apparatus for personal use  
  F appareils de désodorisation à usage personnel  
11 U апарати дезодорувальні, крім призначених для особистого використання 110275
  E deodorizing apparatus, not for personal use / deodorising apparatus, not for personal use  
  F appareils de désodorisation non à usage personnel  
09 U апарати дистиляційні на наукові потреби 090564
  E distillation apparatus for scientific purposes  
  F appareils pour la distillation à usage scientifique  
11 U апарати дистиляційні* 110120
  E distillation apparatus*  
  F appareils pour la distillation*  
09 U апарати дифракційні [мікроскопія] 090189
  E diffraction apparatus [microscopy]  
  F appareils de diffraction [microscopie]  
09 U апарати дихальні для підводного плавання 090355
  E breathing apparatus for underwater swimming  
  F appareils respiratoires pour la nage subaquatique  
10 U апарати дихальні на медичні потреби 100311
  E breathing apparatus for medical purposes  
  F appareils pour la respiration à usage médical  
09 U апарати дихальні, крім призначених на медичні потреби 090431
  E breathing apparatus, not for medical purposes  
  F appareils pour la respiration non à usage médical  
09 U апарати діагностичні для використання в дослідницьких лабораторіях 090937
  E diagnostic apparatus for research laboratory use  
  F appareils pour le diagnostic destinés aux laboratoires de recherche  
10 U апарати діагностичні для використання в медичних лабораторіях на медичні потреби 100319
  E diagnostic apparatus for medical purposes used in medical laboratories  
  F appareils pour le diagnostic à usage médical utilisés par les laboratoires médicaux  
10 U апарати діагностичні на медичні потреби 100201
  E diagnostic apparatus for medical purposes  
  F appareils pour le diagnostic à usage médical  
09 U апарати діагностичні, крім призначених на медичні потреби 090633
  E diagnostic apparatus, not for medical purposes  
  F appareils pour le diagnostic non à usage médical  
09 U апарати для вимірювання концентрації пилу 090936
  E dust measuring apparatus  
  F appareils de mesure des poussières  
10 U апарати для вимірювання частоти серцевих скорочень 100232
  E heart rate monitoring apparatus  
  F moniteurs cardiaques  
07 U апарати для вулканізування 070384
  E vulcanization apparatus  
  F appareils de vulcanisation  
07 U апарати для газування води 070163
  E apparatus for aerating water  
  F appareils pour la gazéification d'eau  
07 U апарати для газування напоїв 070056
  E apparatus for aerating beverages  
  F appareils pour la gazéification de boissons  
09 U апарати для гасіння вогню 090750
  E fire extinguishing apparatus  
  F appareils pour l'extinction d'incendies  
09 U апарати для генерування газу на калібрувальні потреби 090872
  E apparatus for generating gas for calibration purposes  
  F générateurs de gaz pour la calibration  
11 U апарати для готування льоду та морозива електричні 110386
  E apparatus for making ices and ice cream, electric  
  F sorbetières électriques  
11 U апарати для дезінфекції 110115
  E disinfectant apparatus  
  F appareils de désinfection  
11 U апарати для дезінфекції на медичні потреби 110342
  E disinfectant apparatus for medical purposes  
  F appareils de désinfection à usage médical  
11 U апарати для дезінфікування книг 110339
  E book sterilization apparatus / book sterilisation apparatus  
  F appareils pour la stérilisation de livres  
11 U апарати для дезодорування повітря 110009
  E air deodorizing apparatus / air deodorising apparatus  
  F appareils pour la désodorisation de l'air  
09 U апарати для дистанційного запалювання електричні 090030
  E igniting apparatus, electric, for igniting at a distance / electric apparatus for remote ignition  
  F dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]  
09 U апарати для дистанційного керування* 090470
  E remote control apparatus*  
  F appareils de télécommande* / appareils de commande à distance*  
10 U апарати для досліджувань ДНК та РНК на медичні потреби 100245
  E apparatus for DNA and RNA testing for medical purposes  
  F appareils pour tests ADN et ARN à usage médical  
07 U апарати для електродугового зварювання 070530
  E electric arc welding apparatus  
  F appareils de soudure électrique à l'arc  
07 U апарати для електродугового різання 070531
  E electric arc cutting apparatus  
  F appareils de coupe à l'arc électrique  
07 U апарати для електрозварювання 070526
  E electric welding apparatus  
  F appareils de soudure électrique  
11 U апарати для зневоджування харчових відходів 110321
  E apparatus for dehydrating food waste  
  F appareils de déshydratation de déchets alimentaires  
08 U апарати для знищування шкідників рослин, з ручним приводом 080088
  E apparatus for destroying plant parasites, hand-operated  
  F appareils pour détruire les parasites des plantes actionnés manuellement  
11 U апарати для зрошування добривами 110392
  E apparatus for fertilizer irrigation  
  F appareils de fertirrigation  
11 U апарати для іонування повітря або води 110174
  E ionization apparatus for the treatment of air or water  
  F appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau  
07 U апарати для керування вантажними підіймачами 070540
  E passenger lift operating apparatus / passenger elevator operating apparatus  
  F dispositifs de commande pour ascenseurs  
07 U апарати для керування ліфтами 070540
  E passenger lift operating apparatus / passenger elevator operating apparatus  
  F dispositifs de commande pour ascenseurs  
28 U апарати для кидання тенісних м'ячів 280173
  E tennis ball throwing apparatus  
  F appareils de jet de balles de tennis  
10 U апарати для косметичного масажу 100063
  E esthetic massage apparatus  
  F appareils pour massages esthétiques  
10 U апарати для лікування акне 100228
  E apparatus for acne treatment  
  F appareils pour le traitement de l'acné  
10 U апарати для масажу 100113
  E massage apparatus  
  F appareils de massage  
07 U апарати для механічного обробляння 070159
  E trimming machines / apparatus for dressing / apparatus for machining  
  F dresseuses  
10 U апарати для мікродермабразії на медичні або терапевтичні потреби 100220
  E microdermabrasion apparatus for medical or therapeutic purposes  
  F appareils de microdermabrasion à usage médical ou thérapeutique  
09 U апарати для монтування кіноплівок 090124
  E apparatus for editing cinematographic film  
  F dispositifs pour le montage des films cinématographiques  
10 U апарати для обкурювання на медичні потреби 100182
  E fumigation apparatus for medical purposes  
  F appareils pour fumigations à usage médical  
11 U апарати для обкурювання, крім призначених на медичні потреби 110278
  E fumigation apparatus, not for medical purposes  
  F appareils pour fumigations non à usage médical  
09 U апарати для обробляння інформації 090306
  E data processing apparatus  
  F appareils de traitement de données  
11 U апарати для охолоджування напоїв 110119
  E beverage cooling apparatus  
  F appareils pour le refroidissement de boissons  
11 U апарати для охолоджування повітря 110010
  E air cooling apparatus  
  F dispositifs pour le refroidissement de l'air  
07 U апарати для очищання ацетилену 070002
  E acetylene cleaning apparatus  
  F appareils pour la purification de l'acétylène  
11 U апарати для очищання газу 110138
  E gas scrubbing apparatus  
  F appareils pour l'épuration du gaz  
11 U апарати для очищання олій 110277
  E oil-scrubbing apparatus  
  F appareils pour l'épuration de l'huile  
09 U апарати для перевіряння оплати поштовими марками 090149
  E apparatus to check franking / apparatus to check stamping mail  
  F appareils de contrôle de l'affranchissement  
07 U апарати для подавання пива під тиском 070012
  E apparatus for drawing up beer under pressure  
  F appareils pour tirer la bière sous pression  
10 U апарати для променевої терапії 100134
  E radiotherapy apparatus  
  F appareils pour la radiothérapie  
11 U апарати для просушування 110117
  E desiccating apparatus  
  F appareils de dessiccation  
10 U апарати для реабілітації функцій організму людини 100221
  E body rehabilitation apparatus for medical purposes  
  F appareils de rééducation physique à usage médical  
10 U апарати для регенерації стовбурових клітин на медичні потреби 100246
  E apparatus for the regeneration of stem cells for medical purposes  
  F appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical  
09 U апарати для різання кіноплівки 090262
  E film cutting apparatus  
  F appareils à couper les films  
11 U апарати для смаження кави 110066
  E coffee roasters  
  F torréfacteurs à café  
11 U апарати для створювання вихрового руху води 110320
  E whirlpool-jet apparatus  
  F appareils pour faire des remous dans l'eau  
11 U апарати для сушіння кормів та фуражу 110141
  E drying apparatus for fodder and forage / forage drying apparatus  
  F appareils pour étuver le fourrage  
11 U апарати для сушіння рук в убиральнях 110223
  E hand drying apparatus for washrooms  
  F appareils à sécher les mains pour lavabos  
09 U апарати для сушіння фотографій 090282
  E drying apparatus for photographic prints  
  F appareils à sécher les épreuves photographiques  
10 U апарати для тестування грудного молока на медичні потреби 100295
  E apparatus for testing breast milk for medical purposes  
  F appareils pour l'analyse du lait maternel à usage médical  
09 U апарати для тестування грудного молока, крім призначених для медичного або ветеринарного використання 090873
  E apparatus for testing breast milk, other than for medical or veterinary use  
  F appareils pour l'analyse du lait maternel autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
07 U апарати для ущільнювання пластмаси [пакування] електричні 070541
  E electrical apparatus for sealing plastics [packaging]  
  F appareils électriques pour souder des emballages en matières plastiques  
09 U апарати для ферментації для лабораторного використання 090253
  E fermentation apparatus for laboratory use  
  F appareils de fermentation pour laboratoire  
11 U апарати для фільтрування води 110124
  E water filtering apparatus  
  F appareils de filtration d'eau  
11 U апарати для хлорування води басейнів для плавання 110318
  E swimming pool chlorinating apparatus  
  F appareils de chloration pour piscines  
07 U апарати доїльні 070367
  E milking machines  
  F machines à traire  
09 U апарати електричні комутаційні 090163
  E electric apparatus for commutation  
  F appareils électriques de commutation  
09 U апарати електролізу для лабораторного використання 090871
  E electrolysis apparatus for laboratory use  
  F électrolyseurs de laboratoire  
11 U апарати жарильні 110172
  E roasting apparatus / griddles [cooking appliances] / grills [cooking appliances]  
  F grils [appareils de cuisson]  
11 U апарати з парою сухою для обличчя [сауни] 110300
  E steam facial apparatus [saunas]  
  F vaporisateurs faciaux [saunas]  
11 U апарати з функцією нагрівання та охолоджування для розливання гарячих і холодних напоїв 110350
  E heating and cooling apparatus for dispensing hot and cold beverages  
  F appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution de boissons chaudes et froides  
07 U апарати зварювальні газові 070503
  E soldering apparatus, gas-operated / welding apparatus, gas-operated  
  F appareils à souder à gaz  
09 U апарати звукозаписувальні 090451
  E sound recording apparatus  
  F appareils pour l'enregistrement du son  
09 U апарати звукопередавальні 090450
  E sound transmitting apparatus  
  F appareils pour la transmission du son  
09 U апарати і інструменти хімічні 090549
  E chemistry apparatus and instruments  
  F appareils et instruments de chimie  
09 U апарати і машини для зондування 090453
  E sounding apparatus and machines  
  F appareils et machines de sondage  
11 U апарати і машини для очищання води 110206
  E water purifying apparatus and machines  
  F appareils et machines pour la purification de l'eau  
11 U апарати і машини для очищання повітря 110207
  E air purifying apparatus and machines  
  F appareils et machines pour la purification de l'air  
16 U апарати і машини для палітурних робіт [офісне обладнання] 160330
  E bookbinding apparatus and machines [office equipment]  
  F appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]  
21 U апарати і машини полірувальні на побутові потреби неелектричні 210186
  E polishing apparatus and machines, for household purposes, non-electric  
  F appareils et machines non électriques à polir à usage domestique  
11 U апарати і машини холодильні 110155
  E refrigerating apparatus and machines  
  F appareils et machines frigorifiques  
09 U апарати і спорядження рятувальні 090295
  E life-saving apparatus and equipment  
  F appareils et équipements de secours / appareils et équipements de sauvetage  
11 U апарати і устатковання вентиляційне [кондиціонувальне] 110233
  E ventilation [air-conditioning] installations and apparatus  
  F appareils et installations de ventilation [climatisation]  
10 U апарати і устатковання для виробляння рентгенівського випромінювання на медичні потреби 100131
  E apparatus and installations for the production of X-rays, for medical purposes  
  F appareils et installations pour la production de rayons X à usage médical  
11 U апарати і устатковання для пом'якшування води 110243
  E water softening apparatus and installations  
  F appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau  
11 U апарати і устатковання санітарно-технічні 110221
  E sanitary apparatus and installations  
  F appareils et installations sanitaires  
11 U апарати і устатковання сушильні 110222
  E drying apparatus and installations  
  F appareils et installations de séchage  
09 U апарати і устатковання, що виробляють рентгенівське випромінювання, крім призначених на медичні потреби 090420
  E apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes  
  F appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical  
09 U апарати касові 090525
  E cash registers  
  F caisses enregistreuses