Товари - А

436 - 443 з 443 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
01 U ацетати [хімікати]* 010007
  E acetates [chemicals]*  
  F acétates [produits chimiques]*  
05 U ацетати на фармацевтичні потреби 050291
  E acetates for pharmaceutical purposes  
  F acétates à usage pharmaceutique  
01 U ацетилен 010012
  E acetylene  
  F acétylène  
11 U ацетиленові генератори 110004
  E acetylene generators  
  F générateurs d'acétylène  
11 U ацетиленові лампи 110005
  E acetylene flares  
  F phares à acétylène  
11 U ацетиленові пальники 110003
  E acetylene burners  
  F becs à acétylène / brûleurs à acétylène  
13 U ацетил-нітроцелюлоза 130001
  E acetyl-nitrocellulose  
  F acétyl-nitrocellulose  
01 U ацетон 010011
  E acetone  
  F acétone  
436 - 443 з 443 записів