Товари - А

Кл. Назва товару Базовий номер
09 U адаптери електричні 090730
  E electrical adapters  
  F adaptateurs électriques  
16 U адресні пластинки для адресографів 160268
  E address plates for addressing machines  
  F plaques à adresses pour machines à adresser  
16 U адресні штампи 160004
  E address stamps  
  F clichés à adresses / timbres à adresses  
16 U адресографи 160005
  E addressing machines  
  F machines à imprimer des adresses  
05 U ад'юванти на медичні потреби 050396
  E adjuvants for medical purposes  
  F adjuvants à usage médical  
01 U ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010690
  E adjuvants, other than for medical or veterinary purposes  
  F adjuvants autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
21 U аератори для вина 210374
  E wine aerators  
  F aérateurs de vin  
07 U аерографи для фарбування 070514
  E air brushes for applying colour  
  F brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs  
03 U аерозолі для освіження подиху 030204
  E breath freshening sprays  
  F aérosols pour rafraîchir l'haleine  
13 U аерозолі для особистого захисту 130073
  E sprays for personal defence purposes / sprays for personal defense purposes  
  F sprays de défense personnelle  
03 U аерозолі охолоджувальні на косметичні потреби 030264
  E cooling sprays for cosmetic purposes  
  F sprays réfrigérants à usage cosmétique  
05 U аерозолі охолоджувальні на медичні потреби 050407
  E cooling sprays for medical purposes  
  F sprays réfrigérants à usage médical  
07 U аероконденсатори 070006
  E aerocondensers  
  F aérocondenseurs  
09 U аерометри 090020
  E aerometers  
  F aéromètres  
12 U аеростати 120030
  E airships / dirigible balloons  
  F ballons dirigeables