Товари - А

91 - 105 з 446 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
09 U акумулятори електричні 090361
  E accumulators, electric  
  F accumulateurs électriques  
09 U акумулятори електричні для транспортних засобів 090007
  E batteries, electric, for vehicles / accumulators, electric, for vehicles  
  F accumulateurs électriques pour véhicules  
11 U акумулятори пари 110242
  E steam accumulators  
  F accumulateurs de vapeur  
11 U акумулятори тепла 110002
  E heat accumulators  
  F accumulateurs de chaleur  
09 U акустичні пристрої зв'язку 090593
  E acoustic couplers  
  F coupleurs acoustiques  
10 U акушерські щипці 100090
  E forceps  
  F forceps  
19 U алебастр 190003
  E alabaster  
  F albâtre  
09 U алідади 090028
  E alidades  
  F alidades à lunettes  
02 U алізаринові барвники 020006
  E alizarine dyes  
  F colorants d'alizarine  
05 U алкалоїди на медичні потреби 050296
  E alkaloids for medical purposes  
  F alcaloïdes à usage médical  
01 U алкалоїди* 010562
  E alkaloids*  
  F alcaloïdes*  
33 U алкогольні напої на основі цукрової тростини 330036
  E sugarcane-based alcoholic beverages  
  F boissons alcoolisées à base de canne à sucre  
33 U алкогольні напої, крім пива 330026
  E alcoholic beverages, except beer  
  F boissons alcoolisées à l'exception des bières  
33 U алкогольні напої, що містять фрукти 330031
  E alcoholic beverages containing fruit  
  F boissons alcoolisées contenant des fruits  
09 U алкотестери 090890
  E breathalyzers  
  F éthylotests / éthylomètres  
91 - 105 з 446 записів