Товари - А

106 - 120 з 446 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
07 U алмази склорізальні [частини верстатів] 070494
  E glaziers' diamonds [parts of machines]  
  F diamants de vitriers [parties de machines]  
08 U алмази склорізальні [частини ручних інструментів] 080089
  E glaziers' diamonds [parts of hand tools]  
  F diamants de vitriers [parties d'outils à main]  
03 U алмазний пил [абразив] 030082
  E diamantine [abrasive]  
  F diamantine [abrasif]  
29 U алое вера, приготоване для споживання людьми 290172
  E aloe vera prepared for human consumption  
  F aloe vera préparé pour l'alimentation humaine  
25 U альби 250174
  E albs  
  F aubes  
16 U альбоми 160013
  E albums / scrapbooks  
  F albums  
16 U альбоми для вирізок 160013
  E albums / scrapbooks  
  F albums  
01 U альбумін [тваринний або рослинний, сировина] 010033
  E albumin [animal or vegetable, raw material]  
  F albumine [animale ou végétale, matière première]  
01 U альбумінізований папір 010036
  E albumenized paper  
  F papier albuminé  
05 U альбумінові дієтичні добавки 050420
  E albumin dietary supplements  
  F compléments alimentaires d'albumine  
31 U альгаровіла для споживання тваринами 310124
  E algarovilla for animal consumption  
  F algarobilla [aliments pour animaux]  
01 U альгінати для харчової промисловості 010669
  E alginates for the food industry  
  F alginates pour l'industrie alimentaire  
29 U альгінати на кулінарні потреби 290116
  E alginates for culinary purposes  
  F alginates à usage culinaire  
01 U альгінати на промислові потреби 010564
  E alginates for industrial purposes  
  F alginates à usage industriel  
05 U альгінати на фармацевтичні потреби 050433
  E alginates for pharmaceutical purposes  
  F alginates à usage pharmaceutique  
106 - 120 з 446 записів