Товари - А

1 - 50 з 446 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
11 U абажури 110237
  E lampshades  
  F abat-jour  
03 U абразиви* 030165
  E abrasives*  
  F abrasifs*  
03 U абразивний папір 030166
  E abrasive paper  
  F papiers abrasifs  
08 U абразивні інструменти ручні 080002
  E abrading instruments [hand instruments]  
  F instruments à main pour abraser  
21 U абразивні подушечки на кухонні потреби 210259
  E abrasive pads for kitchen purposes  
  F tampons abrasifs pour la cuisine  
34 U абсорбуючий папір для курильних люльок 340011
  E absorbent paper for tobacco pipes  
  F papier absorbant pour la pipe  
08 U аварійні молотки 080290
  E emergency hammers  
  F marteaux brise-vitres  
12 U авіаносці 120344
  E aircraft carriers  
  F porte-avions  
12 U автобуси 120018
  E motor buses  
  F autobus  
12 U автобуси далекого прямування 120019
  E motor coaches  
  F autocars  
09 U автовідповідачі телефонні 090629
  E answering machines  
  F répondeurs téléphoniques  
12 U автожири 120315
  E gyrocopters  
  F autogires / gyrocoptères  
11 U автоклави для готування їжі електричні 110254
  E autoclaves, electric, for cooking / pressure cookers, electric  
  F marmites autoclaves électriques / autocuiseurs électriques  
21 U автоклави для готування їжі неелектричні 210236
  E autoclaves, non-electric, for cooking / pressure cookers, non-electric  
  F marmites autoclaves non électriques / autocuiseurs non électriques  
28 U автомати для аркадних відеоігор 280216
  E arcade video game machines  
  F machines de jeu vidéo électroniques  
28 U автомати для відеоігор 280214
  E video game machines  
  F machines de jeux vidéo  
28 U автомати ігрові, що приводяться в дію монетами 280189
  E amusement machines, automatic and coin-operated  
  F jeux automatiques [machines] à prépaiement  
09 U автомати музичні, що приводяться в дію монетами 090062
  E juke boxes, musical / coin-operated musical automata [juke boxes]  
  F automates à musique à prépaiement  
07 U автомати торговельні з продажу квитків 070599
  E ticket vending machines  
  F distributeurs automatiques de billets ou de tickets  
09 U автоматичні вимикачі 090191
  E circuit breakers  
  F disjoncteurs / coupe-circuit  
09 U автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів 090069
  E automatic indicators of low pressure in vehicle tyres / automatic indicators of low pressure in vehicle tires  
  F avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule  
07 U автоматичні якорі морські 070073
  E automatic grapnels for marine purposes  
  F grappins automatiques [marine]  
12 U автомобілі безпілотні 120279
  E autonomous cars / self-driving cars  
  F voitures autonomes  
12 U автомобілі вантажні 120022
  E lorries / trucks  
  F camions  
12 U автомобілі вантажні з вмонтованими кранами 120312
  E trucks incorporating a crane  
  F camions intégrant une grue  
12 U автомобілі легкові 120199
  E cars / motor cars / automobiles  
  F voitures / automobiles  
12 U автомобілі на водневому паливі 120328
  E hydrogen-fueled cars  
  F voitures à hydrogène  
12 U автомобілі роботизовані 120300
  E robotic cars  
  F voitures robotisées  
12 U автомобілі самокеровані 120279
  E autonomous cars / self-driving cars  
  F voitures autonomes  
12 U автомобілі спортивні 120178
  E sports cars  
  F voitures de sport  
12 U автомобілі швидкої допомоги 120233
  E ambulances  
  F ambulances  
12 U автомобілі-бетономішалки 120213
  E concrete mixing vehicles  
  F bétonnières automobiles  
12 U автомобільні кузови 120207
  E automobile bodies  
  F carrosseries pour automobiles  
12 U автомобільні прикурювачі 120266
  E cigar lighters for automobiles  
  F allume-cigares pour automobiles  
12 U автомобільні шасі 120025
  E automobile chassis  
  F châssis pour automobiles  
12 U автомобільні шини 120206
  E automobile tyres / automobile tires  
  F pneus d'automobile  
12 U автономні підводні транспортні засоби для оглядань морського дна 120295
  E autonomous underwater vehicles for seabed inspections  
  F véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection de fonds marins  
12 U авторефрижератори 120128
  E refrigerated vehicles  
  F véhicules frigorifiques  
16 U авторучки 160225
  E fountain pens  
  F stylographes / stylos  
12 U автофургони житлові 120249
  E camping cars / motor homes  
  F autocaravanes  
29 U агар-агар на кулінарні потреби 290250
  E agar-agar for culinary purposes  
  F agar-agar à usage culinaire  
01 U агар-агар на промислові потреби 010029
  E agar-agar for industrial purposes  
  F agar-agar à usage industriel  
14 U агати 140001
  E agates  
  F agates  
01 U аглютинуючі речовини для бетону 010030
  E agglutinants for concrete  
  F agglutinants pour le béton  
02 U аглютинуючі речовини для фарб 020087
  E binding preparations for paints / agglutinants for paints  
  F liants pour peintures / agglutinants pour peintures  
09 U адаптери електричні 090730
  E electrical adapters  
  F adaptateurs électriques  
16 U адресні пластинки для адресографів 160268
  E address plates for addressing machines  
  F plaques à adresses pour machines à adresser  
16 U адресні штампи 160004
  E address stamps  
  F clichés à adresses / timbres à adresses  
16 U адресографи 160005
  E addressing machines  
  F machines à imprimer des adresses  
05 U ад'юванти на медичні потреби 050396
  E adjuvants for medical purposes  
  F adjuvants à usage médical  
1 - 50 з 446 записів