Товари - Л

Кл. Назва товару Базовий номер
11 U лампи бактерицидні для очищання повітря 110166
  E germicidal lamps for purifying air  
  F lampes germicides pour la purification de l'air  
09 U лампи вакуумні [радіо] 090491
  E vacuum tubes [radio]  
  F tubes vacuum [T.S.F.]  
11 U лампи газонаповнені 110163
  E gas lamps  
  F lampes à gaz  
11 U лампи для завивання волосся 110158
  E curling lamps  
  F lampes à friser  
10 U лампи для отверджування матеріалів на медичні потреби 100274
  E curing lamps for medical purposes  
  F lampes de durcissement à usage médical  
11 U лампи для отверджування матеріалів, крім призначених на медичні потреби 110360
  E curing lamps, not for medical purposes  
  F lampes de durcissement non à usage médical  
11 U лампи для сушіння лаку на нігтях 110347
  E nail lamps  
  F lampes pour manucure  
11 U лампи дугові 110023
  E arc lamps  
  F lampes à arc  
11 U лампи електричні 110024
  E electric lamps  
  F lampes électriques  
10 U лампи кварцові на медичні потреби 100130
  E quartz lamps for medical purposes  
  F lampes à quartz à usage médical  
09 U лампи кільцеві для селфі для смартфонів 090861
  E selfie ring lights for smartphones  
  F anneaux lumineux à selfies pour ordiphones [smartphones]  
11 U лампи лабораторні 110176
  E laboratory lamps  
  F lampes de laboratoire  
11 U лампи масляні 110179
  E oil lamps  
  F lampes à huile  
10 U лампи на медичні потреби 100108
  E lamps for medical purposes  
  F lampes à usage médical  
09 U лампи оптичні 090319
  E optical lanterns / optical lamps  
  F lampes optiques / lanternes optiques