Товари - Л

Кл. Назва товару Базовий номер
11 U лампові трубки скляні 110092
  E lamp chimneys  
  F tubes de lampes  
31 U лангусти живі 310140
  E spiny lobsters, live  
  F langoustes vivantes  
29 U лангусти неживі 290075
  E spiny lobsters, not live  
  F langoustes non vivantes  
04 U ланолін 040074
  E wool grease / lanolin  
  F suint / lanoline  
04 U ланолін для використання у виробництві косметики 040115
  E lanolin for use in the manufacture of cosmetics  
  F lanoline pour la fabrication de cosmétiques  
01 U лантан 010375
  E lanthanum  
  F lanthane  
10 U ланцети 100077
  E lancets  
  F lancettes  
07 U ланцюги для підіймачів [частини машин] 070491
  E elevator chains [parts of machines]  
  F chaînes d'élévateurs [parties de machines]  
06 U ланцюги для худоби 060044
  E cattle chains  
  F chaînes pour bestiaux  
12 U ланцюги протиковзні 120014
  E anti-skid chains  
  F chaînes antidérapantes  
12 U ланцюги тягові для наземних транспортних засобів 120225
  E drive chains for land vehicles  
  F chaînes de commande pour véhicules terrestres  
07 U ланцюги тягові, крім призначених для наземних транспортних засобів 070425
  E drive chains, other than for land vehicles  
  F chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres  
06 U ланцюги* металеві 060068
  E chains of metal*  
  F chaînes métalliques*  
07 U ланцюгові пилки 070484
  E chain saws  
  F scies à chaîne  
14 U ланцюжки [ювелірні вироби] 140024
  E chains [jewellery] / chains [jewelry]  
  F chaînes [bijouterie]