Товари - М

Кл. Назва товару Базовий номер
05 U мазі на фармацевтичні потреби 050225
  E ointments for pharmaceutical purposes  
  F onguents à usage pharmaceutique  
05 U мазі проти обмороження на фармацевтичні потреби 050023
  E frostbite salve for pharmaceutical purposes  
  F baume antigel à usage pharmaceutique  
04 U мазут 040064
  E mazut  
  F mazout  
21 U майоліка 210157
  E majolica  
  F majolique  
30 U майонез 300172
  E mayonnaise  
  F mayonnaises  
19 U макадам [щебінь] 190116
  E macadam  
  F macadam  
30 U макарони 300090
  E macaroni  
  F macaronis  
30 U макаронні вироби 300003
  E pasta  
  F pâtes alimentaires  
30 U макаруни [кондитерські вироби] 300089
  E macaroons [pastry]  
  F macarons [pâtisserie]  
31 U макуха для худоби 310026
  E oil cake / cattle cake  
  F tourteaux  
31 U макуха олійна 310026
  E oil cake / cattle cake  
  F tourteaux  
30 U мальтоза 300094
  E maltose  
  F maltose  
16 U малюнки 160014
  E pictures  
  F images  
30 U мамалиґа 300197
  E hominy  
  F bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait  
01 U манганат 010384
  E manganate  
  F manganate