Товари - О

Кл. Назва товару Базовий номер
12 U осі для транспортних засобів 120119
  E axles for vehicles  
  F essieux  
14 U осмій 140066
  E osmium  
  F osmium  
01 U основи [хімічні препарати] 010106
  E bases [chemical preparations]  
  F bases [produits chimiques]  
20 U основи для ліжок 200185
  E bed bases  
  F sommiers de lits  
03 U осушувальні речовини для посудомийних машин 030214
  E drying agents for dishwashing machines  
  F agents de séchage pour lave-vaisselle  
11 U осушувачі повітря 110376
  E dehumidifiers  
  F déshumidificateurs  
09 U осцилографи 090374
  E oscillographs  
  F oscillographes  
12 U осьові шийки 120120
  E axle journals  
  F fusées d'essieux  
05 U отрута для щурів 050216
  E rat poison  
  F mort-aux-rats  
05 U отрути 050249
  E poisons  
  F poisons  
05 U отрути бактеріальні 050038
  E bacterial poisons  
  F poisons bactériens  
16 U офісне приладдя, крім меблів 160159
  E office requisites, except furniture  
  F articles de bureau à l'exception des meubles  
20 U офісні меблі 200037
  E office furniture  
  F meubles de bureau  
16 U офісні перфоратори 160093
  E office perforators  
  F perforateurs de bureau  
16 U офорти 160129
  E etchings  
  F eaux-fortes [gravures]  
16 U офортні голки 160309
  E etching needles  
  F échoppes pour graver à l'eau-forte  
10 U офтальмометри 100122
  E keratometers / ophthalmometers  
  F kératomètres / ophtalmomètres  
10 U офтальмоскопи 100123
  E ophthalmoscopes  
  F ophtalmoscopes  
11 U охолоджувальні баки для печей 110032
  E coolers for furnaces / cooling vats for furnaces  
  F bacs refroidisseurs pour fours  
01 U охолоджувальні рідини для двигунів транспортних засобів 010647
  E coolants for vehicle engines  
  F agents de refroidissement pour moteurs de véhicules  
11 U охолоджувачі електричні 110168
  E cool boxes, electric / coolers, electric  
  F glacières électriques  
30 U оцет 300081
  E vinegar  
  F vinaigres  
01 U оцет деревний [кислота піролінова] 010133
  E wood vinegar [pyroligneous acid] / pyroligneous acid [wood vinegar]  
  F vinaigre de bois [acide pyroligneux] / acide pyroligneux [vinaigre de bois]  
01 U оцтова кислота розведена 010277
  E spirits of vinegar [dilute acetic acid]  
  F esprit de vinaigre  
01 U оцтовий ангідрид 010010
  E acetic anhydride  
  F anhydride acétique