Товари - О

106 - 120 з 246 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
01 U оксид сурми 010075
  E antimony oxide  
  F oxyde d'antimoine  
01 U оксид урану 010543
  E uranium oxide  
  F urane  
01 U оксид хрому 010189
  E chromium oxide  
  F oxyde de chrome  
02 U оксид цинку [пігмент] 020081
  E zinc oxide [pigment]  
  F gris de zinc [pigment]  
09 U октанти 090367
  E octants  
  F octants  
09 U окуляри 090331
  E spectacles / eyeglasses  
  F lunettes [optique]  
09 U окуляри від сонця 090648
  E sunglasses  
  F lunettes de soleil  
09 U окуляри оптичних приладів 090134
  E eyepieces  
  F oculaires  
04 U олеїн 040068
  E oleine  
  F oléine  
01 U олеїнова кислота 010407
  E oleic acid  
  F acide oléique  
21 U оленяча шкура для чищення 210263
  E chamois leather for cleaning / buckskin for cleaning / skins of chamois for cleaning  
  F peaux de daim pour le nettoyage / peaux chamoisées pour le nettoyage  
16 U олеографії 160204
  E oleographs  
  F oléographies  
29 U оливки законсервовані 290090
  E olives, preserved  
  F olives conservées  
31 U оливки свіжі 310093
  E olives, fresh  
  F olives fraîches  
29 U оливкова олія харчова 290091
  E olive oil for food  
  F huile d'olive à usage alimentaire  
106 - 120 з 246 записів