Товари - П

Кл. Назва товару Базовий номер
16 U палітри для художників 160207
  E palettes for painters  
  F palettes pour peintres  
09 U палки для селфі [ручні моноподи] 090742
  E selfie sticks [hand-held monopods]  
  F perches pour autophotos [monopodes à main]  
29 U пальмова олія харчова 290084
  E palm oil for food  
  F huile de palme à usage alimentaire  
30 U пальмовий цукор 300219
  E palm sugar  
  F sucre de palme  
29 U пальмоядрова олія харчова 290059
  E palm kernel oil for food  
  F huile de palmiste à usage alimentaire  
04 U пальне 040043
  E petrol / gasoline  
  F essence [carburant]  
11 U пальники 110060
  E burners  
  F brûleurs  
11 U пальники для знищування бактерій 110061
  E germicidal burners  
  F brûleurs germicides  
11 U пальники для ламп 110044
  E burners for lamps  
  F becs de lampes  
11 U пальники лабораторні 110058
  E laboratory burners  
  F brûleurs de laboratoire  
11 U пальники рідкого палива 110199
  E oil burners  
  F brûleurs à huile  
25 U пальта 250115
  E overcoats / topcoats  
  F pardessus / paletots / surtouts [vêtements]  
06 U пам'ятники металеві 060190
  E monuments of metal  
  F monuments métalliques  
19 U пам'ятники неметалеві 190117
  E monuments, not of metal  
  F monuments non métalliques  
06 U панелі акустичні металеві 060485
  E acoustic panels of metal  
  F panneaux acoustiques métalliques