Товари - П

Кл. Назва товару Базовий номер
19 U панелі акустичні неметалеві 190266
  E acoustic panels, not of metal  
  F panneaux acoustiques non métalliques  
06 U панелі будівельні металеві 060381
  E building panels of metal  
  F panneaux métalliques pour la construction  
19 U панелі будівельні неметалеві 190223
  E building panels, not of metal  
  F panneaux non métalliques pour la construction  
06 U панелі дверні металеві 060219
  E door panels of metal  
  F panneaux de portes métalliques  
19 U панелі дверні неметалеві 190154
  E door panels, not of metal  
  F panneaux de portes non métalliques  
19 U панелі сигнальні несвітні немеханічні неметалеві 190137
  E signalling panels, non-luminous and non-mechanical, not of metal  
  F panneaux de signalisation non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques  
06 U панелі сигнальні несвітні та немеханічні металеві 060200
  E signalling panels, non-luminous and non-mechanical, of metal  
  F panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques  
09 U панелі сигнальні світні або механічні 090380
  E signalling panels, luminous or mechanical  
  F panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques  
25 U панталони 250171
  E knickers / panties  
  F culottes [sous-vêtements]  
05 U панталони гігієнічні 050200
  E sanitary panties / menstruation knickers / sanitary knickers / sanitary pants  
  F culottes hygiéniques / culottes menstruelles  
16 U пантографи [креслярські інструменти] 160208
  E pantographs [drawing instruments]  
  F pantographes [instruments de dessin]  
20 U панцири черепах 200089
  E tortoiseshell  
  F écaille  
25 U панчішні вироби 250013
  E hosiery  
  F bonneterie  
25 U панчохи 250006
  E stockings  
  F bas  
10 U панчохи еластичні на хірургічні потреби 100165
  E elastic stockings for surgical purposes  
  F bas élastiques à usage chirurgical