Товари - П

Кл. Назва товару Базовий номер
23 U пряжа вовняна камвольна 230012
  E spun wool / worsted  
  F laine filée  
17 U пряжа еластична, крім призначеної для текстильного використання 170038
  E elastic yarns, other than for textile use / elastic threads, other than for textile use  
  F fils élastiques autres qu'à usage textile  
23 U пряжа з відходів шовку 230016
  E spun silk  
  F soie filée  
14 U пряжа срібна 140008
  E spun silver [silver wire]  
  F argent filé  
23 U пряжа* 230001
  E yarn* / thread*  
  F fils*  
26 U пряжки [аксесуари для одягу] 260097
  E buckles [clothing accessories]  
  F boucles [accessoires d'habillement]  
26 U пряжки для взуття 260088
  E shoe buckles  
  F boucles de chaussures  
26 U пряжки для сумок 260147
  E buckles for bags  
  F boucles pour sacs  
09 U прямовиси 090258
  E plumb lines  
  F fils à plomb  
30 U пряники 300055
  E gingerbread  
  F pain d'épice  
30 U прянощі 300054
  E spices  
  F épices  
26 U пташине пір'я [аксесуари для одягу] 260074
  E birds' feathers [clothing accessories]  
  F plumes d'oiseaux [accessoires d'habillement]  
01 U пташиний клей 010334
  E birdlime  
  F glu  
31 U птиця свійська жива 310123
  E poultry, live  
  F volaille [animaux vivants]  
29 U птиця свійська нежива 290114
  E poultry, not live  
  F volaille [viande]