Товари - Р

1 - 25 з 373 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
30 U равіолі 300117
  E ravioli  
  F ravioli  
09 U радари 090416
  E radar apparatus  
  F radars  
11 U радіатори [обігрівальні] 110198
  E radiators [heating]  
  F radiateurs [chauffage]  
07 U радіатори [охолоджувальні] для двигунів 070464
  E radiators [cooling] for motors and engines  
  F radiateurs de refroidissement pour moteurs  
11 U радіатори електричні 110137
  E radiators, electric  
  F radiateurs électriques  
11 U радіатори центрального опалення 110083
  E central heating radiators  
  F radiateurs de chauffage central  
05 U радій на медичні потреби 050259
  E radium for medical purposes  
  F radium à usage médical  
01 U радій на наукові потреби 010458
  E radium for scientific purposes  
  F radium à usage scientifique  
01 U радіоактивні елементи на наукові потреби 010456
  E radioactive elements for scientific purposes  
  F éléments radioactifs à usage scientifique  
05 U радіоактивні речовини на медичні потреби 050258
  E radioactive substances for medical purposes  
  F produits radioactifs à usage médical  
09 U радіологічні екрани на промислові потреби 090526
  E radiology screens for industrial purposes  
  F écrans radiologiques à usage industriel  
09 U радіоняня [пристрої для пильнування за немовлятами] 090721
  E baby monitors  
  F dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés  
09 U радіопейджери 090673
  E radio pagers  
  F appareils de téléappel radio  
09 U радіопередавачі [телекомунікації] 090228
  E transmitting sets [telecommunication]  
  F émetteurs [télécommunication]  
09 U радіоприймачі 090270
  E radios  
  F appareils de radio / postes de T.S.F.  
09 U радіоприймачі для транспортних засобів 090417
  E vehicle radios  
  F appareils de radio pour véhicules  
09 U радіостанції портативні 090677
  E walkie-talkies  
  F talkies-walkies  
09 U радіотелеграфні станції 090408
  E radiotelegraphy sets  
  F postes radiotélégraphiques  
09 U радіотелефонні станції 090407
  E radiotelephony sets  
  F postes radiotéléphoniques  
09 U радіощогли 090471
  E masts for wireless aerials  
  F pylônes de T.S.F. / pylônes de téléphonie sans fil  
01 U радон 010457
  E radon  
  F radon  
13 U ракети [снаряди] 130068
  E rockets [projectiles]  
  F fusées [projectiles] / roquettes [projectiles]  
13 U ракети сигнальні 130035
  E signal rocket flares  
  F fusées de signalisation  
09 U ракети-носії суборбітальні 090931
  E sounding rockets  
  F fusées de sondage  
28 U ракетки 280081
  E rackets / bats for games  
  F raquettes  
1 - 25 з 373 записів