Товари - Р

1 - 50 з 373 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
30 U равіолі 300117
  E ravioli  
  F ravioli  
09 U радари 090416
  E radar apparatus  
  F radars  
11 U радіатори [обігрівальні] 110198
  E radiators [heating]  
  F radiateurs [chauffage]  
07 U радіатори [охолоджувальні] для двигунів 070464
  E radiators [cooling] for motors and engines  
  F radiateurs de refroidissement pour moteurs  
11 U радіатори електричні 110137
  E radiators, electric  
  F radiateurs électriques  
11 U радіатори центрального опалення 110083
  E central heating radiators  
  F radiateurs de chauffage central  
05 U радій на медичні потреби 050259
  E radium for medical purposes  
  F radium à usage médical  
01 U радій на наукові потреби 010458
  E radium for scientific purposes  
  F radium à usage scientifique  
01 U радіоактивні елементи на наукові потреби 010456
  E radioactive elements for scientific purposes  
  F éléments radioactifs à usage scientifique  
05 U радіоактивні речовини на медичні потреби 050258
  E radioactive substances for medical purposes  
  F produits radioactifs à usage médical  
09 U радіологічні екрани на промислові потреби 090526
  E radiology screens for industrial purposes  
  F écrans radiologiques à usage industriel  
09 U радіоняня [пристрої для пильнування за немовлятами] 090721
  E baby monitors  
  F dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés  
09 U радіопейджери 090673
  E radio pagers  
  F appareils de téléappel radio  
09 U радіопередавачі [телекомунікації] 090228
  E transmitting sets [telecommunication]  
  F émetteurs [télécommunication]  
09 U радіоприймачі 090270
  E radios  
  F appareils de radio / postes de T.S.F.  
09 U радіоприймачі для транспортних засобів 090417
  E vehicle radios  
  F appareils de radio pour véhicules  
09 U радіостанції портативні 090677
  E walkie-talkies  
  F talkies-walkies  
09 U радіотелеграфні станції 090408
  E radiotelegraphy sets  
  F postes radiotélégraphiques  
09 U радіотелефонні станції 090407
  E radiotelephony sets  
  F postes radiotéléphoniques  
09 U радіощогли 090471
  E masts for wireless aerials  
  F pylônes de T.S.F. / pylônes de téléphonie sans fil  
01 U радон 010457
  E radon  
  F radon  
13 U ракети [снаряди] 130068
  E rockets [projectiles]  
  F fusées [projectiles] / roquettes [projectiles]  
13 U ракети сигнальні 130035
  E signal rocket flares  
  F fusées de signalisation  
09 U ракети-носії суборбітальні 090931
  E sounding rockets  
  F fusées de sondage  
28 U ракетки 280081
  E rackets / bats for games  
  F raquettes  
13 U ракетні пускові установки 130043
  E rocket launchers  
  F lance-roquettes  
31 U раки живі 310133
  E crayfish, live  
  F écrevisses vivantes  
29 U раки неживі 290040
  E crayfish, not live  
  F écrevisses non vivantes  
11 U раковини [водогінні] 110299
  E sinks  
  F éviers  
11 U раковини кухонні, призначені для вбудовування в стільниці 110382
  E kitchen sinks incorporating integrated worktops  
  F éviers de cuisine comprenant un plan de travail intégré  
31 U ракоподібні живі 310134
  E crustaceans, live  
  F crustacés vivants  
29 U ракоподібні неживі 290037
  E crustaceans, not live  
  F crustacés non vivants  
30 U рамен 300234
  E ramen  
  F ramen  
06 U рами будівельні металеві 060074
  E frames of metal for building  
  F châssis métalliques pour la construction  
06 U рами віконні металеві 060315
  E window frames of metal  
  F châssis de fenêtres métalliques / cadres de fenêtres métalliques  
19 U рами віконні неметалеві 190208
  E window frames, not of metal  
  F châssis de fenêtres non métalliques / cadres de fenêtres non métalliques  
06 U рами дверні металеві 060329
  E door frames of metal / door casings of metal  
  F châssis de portes métalliques / armatures de portes métalliques / cadres de portes métalliques / huisseries métalliques  
19 U рами дверні неметалеві 190209
  E door frames, not of metal / door casings, not of metal  
  F châssis de portes non métalliques / armatures de portes non métalliques / cadres de portes non métalliques / huisseries non métalliques  
06 U рами для парників металеві 060486
  E horticultural frames of metal / cold frames of metal  
  F châssis de couches métalliques / châssis froids métalliques  
19 U рами для парників неметалеві 190267
  E horticultural frames, not of metal / cold frames, not of metal  
  F châssis de couches non métalliques / châssis froids non métalliques  
06 U рами монтажні для кріплення сонячних панелей металеві 060504
  E mounting frames of metal for solar panels  
  F cadres de montage métalliques pour panneaux solaires  
19 U рами монтажні для кріплення сонячних панелей неметалеві 190275
  E mounting frames, not of metal, for solar panels  
  F cadres de montage non métalliques pour panneaux solaires  
20 U рамки дерев'яні для вуликів 200040
  E sections of wood for beehives  
  F cadres de ruches  
08 U рамки для ручних пилок 080054
  E frames for handsaws  
  F châssis de scies à main  
09 U рамки для фотографічних діапозитивів 090099
  E frames for photographic transparencies  
  F cadres pour diapositives  
06 U рампи для використання з транспортними засобами металеві 060476
  E metal ramps for use with vehicles  
  F rampes métalliques à utiliser avec des véhicules  
20 U рампи для використання з транспортними засобами пластмасові 200328
  E plastic ramps for use with vehicles  
  F rampes en matières plastiques à utiliser avec des véhicules  
12 U рангоути для суден 120118
  E spars for ships  
  F espars [marine]  
18 U рандселі [японські шкільні ранці] 180127
  E randsels [Japanese school satchels]  
  F randsels [sacs à dos d'écolier japonais]  
25 U ранти для взуття 250118
  E welts for footwear  
  F trépointes pour articles chaussants  
1 - 50 з 373 записів