Товари - Ц

Кл. Назва товару Базовий номер
07 U цинкувальні машини 070536
  E galvanizing machines  
  F machines de galvanisation  
27 U циновки з очерету 270009
  E reed mats  
  F nattes de roseau  
06 U цирконій 060264
  E zirconium  
  F zirconium  
09 U циркулі для вимірювання 090200
  E compasses for measuring  
  F compas gradués  
16 U циркулі для креслення 160096
  E compasses for drawing  
  F compas de tracé  
15 U цитри 150022
  E zithers  
  F cithares  
14 U циферблати годинникові 140021
  E dials [clock- and watchmaking]  
  F cadrans [horlogerie]  
16 U цифри [друкарські] 160088
  E numbers [type]  
  F chiffres [caractères d'imprimerie]  
26 U цифри для позначання білизни 260045
  E numerals for marking linen  
  F chiffres pour marquer le linge  
09 U цифрові метеорологічні станції 090764
  E digital weather stations  
  F stations météorologiques numériques  
09 U цифрові табло 090736
  E digital signs  
  F enseignes numériques  
09 U цифрові фоторамки 090711
  E digital photo frames  
  F cadres de photos numériques  
01 U ціанамід кальцію [добриво] 010141
  E calcium cyanamide [fertilizer] / calcium cyanamide [fertiliser]  
  F cyanamide calcique [engrais]  
01 U ціаніди [прусиди] 010228
  E cyanides [prussiates] / prussiates  
  F cyanures [prussiates] / prussiates  
21 U цідилки на побутові потреби 210088
  E strainers for household purposes  
  F passoires à usage domestique