Товари - Ц

Кл. Назва товару Базовий номер
15 U цитри 150022
  E zithers  
  F cithares  
31 U цитрусові плоди свіжі 310002
  E citrus fruit, fresh  
  F agrumes frais  
14 U циферблати годинникові 140021
  E dials [clock- and watchmaking]  
  F cadrans [horlogerie]  
16 U цифри [друкарські] 160088
  E numbers [type]  
  F chiffres [caractères d'imprimerie]  
26 U цифри або літери для позначання білизни 260032
  E monogram tabs for marking linen / numerals or letters for marking linen  
  F chiffres ou lettres pour marquer le linge  
26 U цифри для позначання білизни 260045
  E numerals for marking linen  
  F chiffres pour marquer le linge  
09 U цифрові метеорологічні станції 090764
  E digital weather stations  
  F stations météorologiques numériques  
26 U цифрові позначки для учасників змагань 260112
  E competitors' numbers  
  F dossards  
09 U цифрові табло 090736
  E digital signs  
  F enseignes numériques  
09 U цифрові фоторамки 090711
  E digital photo frames  
  F cadres de photos numériques  
01 U ціанамід кальцію [добриво] 010141
  E calcium cyanamide [fertilizer] / calcium cyanamide [fertiliser]  
  F cyanamide calcique [engrais]  
01 U ціаніди [прусиди] 010228
  E cyanides [prussiates] / prussiates  
  F cyanures [prussiates] / prussiates  
21 U цідилки на побутові потреби 210088
  E strainers for household purposes  
  F passoires à usage domestique  
11 U цоколі ламп 110042
  E lamp mantles / lamp casings  
  F manchons de lampes  
05 U цукерки лікувальні 050057
  E candy, medicated  
  F bonbons médicamenteux