Товари - Ц

61 - 73 з 73 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
21 U цідильця чайні 210288
  E tea strainers  
  F passe-thé / filtres à thé  
11 U цоколі ламп 110042
  E lamp mantles / lamp casings  
  F manchons de lampes  
30 U цукерки 300020
  E sweets / candies  
  F bonbons  
05 U цукерки лікувальні 050057
  E medicated sweets / medicated candies  
  F bonbons médicamenteux  
30 U цукерки шоколадні з лікером 300296
  E liqueur chocolates  
  F chocolats à la liqueur  
21 U цукерниці 210244
  E boxes for sweets / candy boxes  
  F bonbonnières  
05 U цукор льодяниковий на медичні потреби 050310
  E crystallized rock sugar for medical purposes  
  F sucre candi à usage médical  
30 U цукор льодяниковий* 300153
  E crystallized rock sugar*  
  F sucre candi*  
05 U цукор на медичні потреби 050278
  E sugar for medical purposes  
  F sucre à usage médical  
30 U цукор* 300069
  E sugar*  
  F sucre*  
21 U цукорниці 210218
  E sugar bowls  
  F sucriers  
31 U цукрова тростина 310021
  E sugarcane  
  F cannes à sucre  
09 U цукроміри 090435
  E saccharometers  
  F saccharimètres  
61 - 73 з 73 записів