Товари - Ц

61 - 69 з 69 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
05 U цукерки на медичні потреби 050310
  E candy for medical purposes  
  F sucre candi à usage médical  
30 U цукерки* 300153
  E candy*  
  F sucre candi*  
28 U цукерки-хлопавки [різдвяні петарди] 280027
  E explosive bonbons [Christmas crackers] / cosaques [toy fireworks]  
  F bonbons à pétards  
21 U цукерниці 210244
  E candy boxes / boxes for sweetmeats  
  F bonbonnières  
05 U цукор на медичні потреби 050278
  E sugar for medical purposes  
  F sucre à usage médical  
30 U цукор* 300069
  E sugar*  
  F sucre*  
21 U цукорниці 210218
  E sugar bowls  
  F sucriers  
31 U цукрова тростина 310021
  E sugarcane  
  F cannes à sucre  
09 U цукроміри 090435
  E saccharometers  
  F saccharimètres  
61 - 69 з 69 записів