Товари - Ц

1 - 50 з 73 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
07 U цапфи валів [частини машин] 070366
  E journals [parts of machines]  
  F tourillons  
13 U цапфи для важкого озброєння 130056
  E trunnions for heavy weapons  
  F tourillons d'armes lourdes  
05 U цвіт сірковий на фармацевтичні потреби 050334
  E flowers of sulfur for pharmaceutical purposes  
  F fleur de soufre à usage pharmaceutique  
01 U цвіт сірковий на хімічні потреби 010299
  E flowers of sulfur for chemical purposes  
  F fleur de soufre à usage chimique  
06 U цвяхи без головок металеві 060086
  E tacks of metal / brads of metal  
  F pointes [clous] métalliques / semences [clous] métalliques  
20 U цвяхи без головок неметалеві 200370
  E tacks, not of metal / brads, not of metal  
  F pointes [clous] non métalliques / semences [clous] non métalliques  
06 U цвяхи металеві 060085
  E nails of metal  
  F clous métalliques  
20 U цвяхи неметалеві 200369
  E nails, not of metal  
  F clous non métalliques  
06 U цвяхи оббивні металеві 060086
  E tacks of metal / brads of metal  
  F pointes [clous] métalliques / semences [clous] métalliques  
20 U цвяхи оббивні неметалеві 200370
  E tacks, not of metal / brads, not of metal  
  F pointes [clous] non métalliques / semences [clous] non métalliques  
07 U цвяхотяги електричні 070558
  E nail extractors, electric / nail pullers, electric  
  F arrache-clous électriques  
08 U цвяхотяги з ручним приводом 080023
  E nail extractors, hand-operated / nail pullers, hand-operated  
  F arrache-clous actionnés manuellement  
21 U цебри 210023
  E buckets / pails  
  F seaux / baquets / seilles  
19 U цегла 190038
  E bricks  
  F briques  
19 U цегла вогнетривка 190012
  E firebricks / refractory bricks  
  F pierres réfractaires  
19 U цегла клінкерна 190143
  E slag stone / clinker stone  
  F pierres de scories  
19 U цегла шамотна 190012
  E firebricks / refractory bricks  
  F pierres réfractaires  
29 U цедра фруктова 290115
  E fruit peel  
  F écorces [zestes] de fruits / zestes de fruits  
01 U цезій 010163
  E caesium  
  F césium  
01 U целюлоза 010155
  E cellulose  
  F cellulose  
19 U цемент для доменних печей 190093
  E cement for blast furnaces  
  F ciment pour hauts fourneaux  
19 U цемент для печей 190092
  E cement for furnaces  
  F ciment pour fourneaux  
19 U цемент* 190036
  E cement*  
  F ciment*  
05 U цементи для копит тварин 050083
  E cement for animal hooves  
  F ciment pour sabots d'animaux  
19 U цементні плити 190057
  E cement slabs  
  F dalles en ciment  
19 U цементні стовпи 190058
  E cement posts  
  F poteaux en ciment  
07 U центральне вакуумне очищальне устатковання 070483
  E central vacuum cleaning installations  
  F installations centrales de nettoyage par le vide  
07 U центрифуги [машини] 070086
  E centrifugal machines / centrifuges [machines]  
  F centrifugeuses [machines]  
09 U центрифуги лабораторні 090698
  E laboratory centrifuges  
  F centrifugeuses de laboratoire  
04 U церезин 040022
  E ceresine  
  F cérésine  
01 U церій 010161
  E cerium  
  F cérium  
30 U цзяоцзи 300233
  E jiaozi  
  F jiaozi  
31 U цибулини 310091
  E flower bulbs / bulbs  
  F oignons [bulbes de fleurs] / bulbes  
31 U цибулини квітів 310091
  E flower bulbs / bulbs  
  F oignons [bulbes de fleurs] / bulbes  
29 U цибуля законсервована 290089
  E onions, preserved  
  F oignons [légumes] conservés  
31 U цибуля порей свіжа 310108
  E leeks, fresh  
  F poireaux [porreaux] frais / porreaux [poireaux] frais  
31 U цибуля свіжа 310092
  E onions, fresh  
  F oignons frais  
09 U циклотрони 090172
  E cyclotrons  
  F cyclotrons  
30 U цикорій [замінник кави] 300036
  E chicory [coffee substitute]  
  F chicorée [succédané du café]  
31 U цикорій свіжий 310030
  E chicory, fresh  
  F chicorée fraîche  
25 U циліндри [наголовні убори] 250076
  E top hats  
  F hauts-de-forme  
07 U циліндри двигунів 070446
  E cylinders for motors and engines  
  F cylindres de moteurs  
07 U циліндри машин 070139
  E cylinders for machines  
  F cylindres de machines  
01 U цимол 010230
  E cymene  
  F cymène  
06 U цинк 060223
  E zinc  
  F zinc  
07 U цинкувальні машини 070536
  E galvanizing machines  
  F machines de galvanisation  
27 U циновки з очерету 270009
  E reed mats  
  F nattes de roseau  
06 U цирконій 060264
  E zirconium  
  F zirconium  
09 U циркулі для вимірювання 090200
  E compasses for measuring  
  F compas gradués  
16 U циркулі для креслення 160096
  E compasses for drawing  
  F compas de tracé  
1 - 50 з 73 записів