Товари - Ч

Кл. Назва товару Базовий номер
25 U чоботи зі шнурками 250019
  E lace boots  
  F brodequins  
12 U човни 120021
  E boats  
  F bateaux  
09 U човни рятувальні 090816
  E lifeboats  
  F canots de sauvetage  
07 U човники [частини машин] 070280
  E shuttles [parts of machines]  
  F navettes [parties de machines]  
26 U човники для плетення рибальських сіток 260058
  E shuttles for making fishing nets  
  F navettes pour la confection des filets de pêche  
29 U чорна ікра 290016
  E caviar  
  F caviar  
02 U чорнила для принтерів та фотокопіювальних апаратів 020121
  E ink for printers and photocopiers  
  F encres pour imprimantes et photocopieurs  
17 U чорнила ізоляційні 170126
  E insulating inks  
  F encres isolantes  
02 U чорнила струмопровідні 020137
  E conductive inks  
  F encres conductrices  
02 U чорнило для татуювання 020138
  E tattooing ink  
  F encre de tatouage  
16 U чорнило* 160142
  E ink*  
  F encres*  
16 U чорнильниці 160144
  E inkwells  
  F encriers  
01 U чорнильні горішки 010319
  E gallnuts  
  F noix de galle  
16 U чорнильні подушечки 160054
  E inking pads  
  F tampons encreurs / tampons pour cachets  
16 U чорнильні прибори 160301
  E inkstands  
  F écritoires